Get Adobe Flash player

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ ARŞİV FONU

Ödemiş Belediyesi arşiv fonu, Ödemiş Belediyesi tarafından günümüze kadar korunarak ve satın alınarak ÖYKAM’a bağışlandı. 27 kutu, 7 postüp, 42 adet CD, 8 adet DVD  32 karton dosya, 24 Klasör, 44 evlenme defteri, 1 adet Tarife Defteri ve 8 adeti büyük kutuda olmak üzere 1619 zarfta 30.043 sayfa belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • (1985-2009) Ödemiş Milli Fuarı’na ait belgeler
 • (1926-1982) Ödemiş Belediyesi’ne ait defterler
 • (1946-2009) Ödemiş Belediyesi “Çalışma Raporları”
 • (1948-1980) Ödemiş Belediyesi “Meclis Karar Defterleri”
 • (1928-2011) Ödemiş Belediyesi’ne ait muhtelif belge ve fotoğraflar
 • Ödemiş’e ait harita ve fotoğraflar
 • Çeşitli dönemlere ait Osmanlıca belgeler, haritalar ve paralar
 • (1914-2007) Çeşitli gazeteler
 • (1944-2012) Çeşitli kurum ve vakıflara ait takvimler
 • İzmir iline ait uydu görüntüleri
 • Ödemiş Belediyesi ve Devlet İstatistik Enstitüsü’ne ait afişler
 • Reji ve tütünle ilgili matbu evraklar
 • (1928-1938) Ödemiş ve Bergama’ya ait “Kermes Eğlenceleri” albümleri
 • (2011) “Mübadele Türküleri” CD’si
 • (1937) Öğretmenleri Arttırma Sandığı Nizamnamesi
 • (1984) Birgi- Sandıkoğlu Konağı fotoğrafı
 • (1929) yılına ait dilekçeyi
 • Yıldız Kent Müzesi açılışı nedeniyle Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin'e gönderilmiş telgraf ve tebrikler
 • C.H.F. programı 1931
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlara ait makbuzlar (1928-1968
 • Ödemiş Belediyesi’ne ait su ve elektrik makbuzları (1946-1959)
 • T.C. Ziraat Bankası’na ait su ve elektrik makbuzları (1932-1945)
 • Farklı yıllara ait Reçeteler (1940-1947)
 • Farklı yıllara ait Film afişleri
 • Farklı yıllara ait Siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar ve afişler. (1949-
 • Fotoğraf ve görsel sunumu CD’leri
 • Şükrü Saraçoğlu’na ait biyografik yazı.
 • Evlenme Cüzdanı (1938), Trafik Ruhsatnamesi (1963), Noter Belgesi (1928), Kira kontratosu (1970)
 • Sosyal Demokrat Halkçı Parti - SHP - 1983 yazılı bez parti bayrağı
 • Ödemiş Belediyesi İmar Yönetmeliği. (1969-1975)
 • Nutuk’tan alınan Osmanlıca muharebe haritaları.
 • Osmanlıca "Bu'd ve Mesafe İstatistikidir" yazılı saat esasına göre mesafe cetveli
 • Tarih öncesi ve tarih çağlarının mukayeseli zaman tablosu
 • Şevket Burgaz’a ait: Banka hesap defteri; Nüfus hüviyet cüzdanı; Evlenme cüzdanı; Makbuzlar, faturalar, senetler, zarflar, dilekçeler; Envanter defteri, gelir-gider defteri; Vergi cüzdanı
 • Gülcihan Vural’a ait sıhhat raporu ve fotoğraflar 
 • Mürşide Atak’a ait kan analizi
 • Akif Abdürrahim’e ait müsadename
 • Ödemiş belediyesi ÖYKAM’a ait afişler
 • Meriç'in iki yakasından ezgiler
 • CD 1 Türkiye Trakyasından Halk Şarkıları
 • CD 2 Yunanistan Trakyasından geleneksel müzik ve şarkılar
 • Hacı Sefer Oğlu Şaban Efendi’ye ait fotoğraflı  ''Tütün İşçiler Birliği'' azasına mahsus hüviyet cüzdanı
 • Ahmet Sertin’e ait hayvan men'şe şehadetnamesi
 • Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi’ne ait hisse senedi
 • Türkiye İş Bankası kabul beyannamesi
 • Osmanlı Türkçesi ile yazılmış mektuplar
 • P.T.T. makbuzu
 • Osmanlıca tapu senetleri
 • Cumhuriyet dönemine ait Takvim-i Sal
 • Atış cüzdanı
 • Cumhuriyetçi Güven Partisi (C.G.P.) seçim propaganda afişleri
 • Tütün tarlası beyannamesi
 • Gelirler Genel Müdürlüğü hayvanlar vergisi kayıt ilmühaberi.
 • Sigorta makbuzları.
 • Ödemiş Nakil Vasıtaları Tedarik Komisyonu belgesi
 • 1950'ler Ödemiş tütün tarlası
 • 1945 Başbakan Şükrü Saraçoğlu evi önünde "Şerife Saraçoğlu Çeşmesi"
 • 1959-1960 belediyenin ilk motorlu cenaze aracı
 • İtfaiye araçları ve cenaze aracı 1959-1960
 • Ödemiş su ve elektriğe dair Osmanlıca ve Türkçe belgeler
 • “Bir Yunan Subayının Günlüğünden İlkkurşun” belgesel CD. Yönetmen Melih Erakyol
 • "Ödemiş Özel Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi Açılıyor" başlıklı açılış davetiyesi 25 Şubat 2012
 • "Yunan Ordusu Anadolu'da" fotoğraf ve obje sergisi tanıtım broşürü 15 Mayıs 2012 ve 15 Ekim 2012
 • İzmir'in İşgalinin 93. Yıldönümünde Emperyalizme Direniş ve Ulusal Gurur Günü Etkinlikleri davetiyesi. 15 Mayıs 2012
 • Armoni Zati Bey, Zeki Üngör Orkestrası, Musika-i Hümayun Ankara’ya gelişi, Musiki Muallim Mektebi, Makam-I Hilafet Mızıkası, Armoni Veli Kanık başlıklı fotoğrafları içeren CD
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden edinilen Ödemiş ile ilgili belge ve dokümanları içeren CD
 • “Yıldız Kent Müzesi Bağışçılarıyla Buluşuyor" adlı CD
 • Ödemişte Kırbıs Haftası Etkinlikleri çerçevesinde belediyemizce düzenlenecek olan Doç.Dr Ulvi Keser'e ait ''Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası ve Fılatelide Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi ''isimli pul koleksiyonu kokteyl davetiyesi
 • 'Yunan Ordusu Anadolu'da '' konulu fotoğraf ve obje sergisi,  yer: Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi Tematik Sergi Odaları açılış: 15 Mayıs 2012 saat: 11:00 kapanış: 15 Ekim 2012 tarihli yıldız kent arşivi ve müzesine ait afiş
 • İzmir'in İşgalinin 93. Yıldönümünde Bir Daha Yaşanmaması İnancıyla '' Yunan Ordusu Anadolu'da '' fotoğraf ve obje sergisi kataloğu 14 Eylül 2012- 14 Ekim 2012 saat: 17:30 Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu      
 • İzmir'in İşgalinin 93.Yıldönümünde Bir Daha Yaşanmaması İnancıyla ''Yunan Ordusu Anadolu'da'' isimli katalog 9 Kasım 2012 cuma saat: 14:00 yer: Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Çağdaş Sanat Müzesi katalog
 • İzmir'in İşgalinin 93.Yıldönümünde Bir Daha Yaşanmaması İnancıyla ''Yunan Ordusu Anadolu'da'' isimli el broşürü 
 • 'Nıke Bergama '' isimli Eylül 2012 tarihli yerel gazete,  Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nden Bergama Haluk Elbe Toplantı Salonunda temsil edilen sergimizle ilgili haber 1. ve 7. Sayfalarda
 • 1932 yılına ait Ödemiş'ten görünüm siyah-beyaz dijital kopya fotoğraf
 • Türk Musikisi Bestekârları Külliyatı sayı:34 Kasım İnaltekin sayı:1
 • Güz 2012 yıl/4 sayı/14  '' Egeden'' isimli dergide 36-41. Sayfalarda Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'ne yer verilmiştir
 • Şükrü Saraçoğlu’nun Cumhuriyet’in 22.yıl anısına yaptığı konuşmayı içeren ses cd'leri ve Şükrü Saraçoğlu'nun konuşmasının ham hali flaş bellekte yer almaktadır
 • Ödemiş Belediyesinin 26 Ekim Cuma saat: 20:00'de Saraçoğlu Stadyumunda düzenlemiş olduğu Zülfü Livaneli konser afişi,  Zülfü Livaneli'nin küçük notu ''Ödemiş Belediyesi sevgi ve saygıyla '' yazmaktadır.
 • Ödemiş Belediyesi Geleneksel 3.Resim Şenliği afişi 22 Nisan 2012 tarih saat: 13:00 yer: sanat sokağı (Engelsiz Kahve önü)
 •  14.09.2012 tarihli saat:17:30 CHP milletvekili Mehmet Ali Susam tarafından Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'ne gönderilen Bergama ilçesindeki kurtuluş günü etkinliklerine katılacağından gelemeyeceğini bildiren acele telgraf
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nden edinilen Ödemiş Gazetesi, cuma günleri Ödemiş'te çıkan siyasi-edebi gazete yıl:1 sayı:1 12 aralık 1947 / yıl:3 sayı 125 13 mayıs 1950  
 • Ödemiş’in Yunan işgali zamanında Yunan memurları olduğu halde hükümet meydanında alınan resim
 • İzmir istirdadından hatıra 1921 Yörük Ali Efe kızanlarından bir grup
 • Şükrü Saraçoğlu adliye vekiliyken üzerinde ''teşekkür ve bilmukabele yeni yılı kutlar yazılı kartvizit ile Monsieur Fikret Arık’a Cenevre’ye gönderilen zarfı 
 • Sevr Antlaşması'ndan sonra Ödemiş Kaymakamlık Binası önünde kaymakamlık çalışanlarının toplu halde fotoğrafı
 • Osmanlıca ''Aydın Vilayeti'' yazılı Ödemiş ve Küçük Menderes Havzası'nı gösteren tamamı olmayan harita
 • Ön yüzünde İzmir Noter Odası Başkanlığı Ödemiş 1. Noterliğine yazılı zarf
 • 01.04.1936 tarihli mektup,  üzerinde Osmanlıca "memleketten hemşire Ayeşedir Ödemiş" yazılı 10.12.1935 tarihli zarfı
 • Ön yüzünde ilk gün zarfı, Türkiye Vakıflar Bankasının onuncu yılı 13.04.1964 tarihli zarf
 • Kredi Bankası Ödemiş Şubesi Kemal Toygar'a ait ikramiyeli aile cüzdanı
 • Eytam ve eramil maaşatına mahsus cüzdan  
 • Ön yüzünde Bay Doğan Arabul İmam-ı Birgili Caddesi no:13 ödemiş yazılı zarf, içinde Mete M.Taki yazılı kart
 • 6. Muhasebe Kongresi 5-9 Eylül 1962 tarihli Ankara yazılı yaka kartı
 • Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak'ın öncülüğünde 30 Mayıs 1963 Perşembe günü saat:18.30'da Ankara 19 - oynanacak olan Türkiye- İsrail Genç Milli Takımları Futbol Müsabakası davetiyesi   
 • ''Cumhurbaşkanı Sayın Cemal Gürsel himayelerinde 4 Kasım 1963 günü saat:10.00'da İmar Ve İskân Bakanlığında tertiplenen 1.Köy Kalkınma Kongresi açılışına şeref vermenizi İmar Ve İskân Bakanı Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay arz ve rica eder'' yazılı davetiye
 • 1 Haziran 1963 tarihli Futbol Federasyonu giriş kartı 
 • ''Deli Deseler Bize'' başlıklı Ödemiş 8 Ekim 1960 tarihli şiir  
 • Türk Hava Yolları 08.01.1959 tarihli İhsan Beybağ adına yolcu bileti
 • Nefise Baran tarafından gönderilen Türkçe 09.12.1956 tarihli telgraf havale makbuzu
 • Emekli Vali Ve Tuğbay Arif Ulusoğlu yazılı bir kartvizitle birlikte ve Sayın B. Dr. Tahsin Artunkal as. Levazım Dikimevi Hekimi yazılı zarfı
 • İsak N. Kohen (Nisim Is. Kohen Halefi) tarafından ödemiş'ten Bay Adagümeli Hüseyin'e yazılı zarf.
 • Şevket Çetin Denizli Lisesi İdare Memuru Ödemişli yazılı kartvizit
 • İsmail Hakkı Aktuğlu Avukat Ödemiş tel: 2267 yazılı ve arkasında bir bayram tebriğinin geçtiği 10.4.1965 tarihli notlu kartvizit
 • Lüks taksi otomobilleri telefon 2514 elhamra ittisalinden suhulet garajı sahibi Mitat
 • Arkasında 338-39 ödemiş İlkkurşun hareketinde çalışan Ali Orhan İlkkurşun yazılı fotoğraf
 • Balkan Savaşlarıyla ilgili halkın devletine olan bağlılığının artması amacıyla yazılmış bir tebligat
 • Ödemiş İcra İdaresinden Mahkûm-ı Aliyeye gönderilecek ihbarnameler
 • İzmir-Tire Ziraat Bankası Sandığı ihbarnameleri
 • Tahmin Takdir olunan Kıyem-i Emlak için birinci derecede ihbarnameleri
 • Vergi ihbarnameleri
 • Tapu Satış ilmühaberleri
 • Makbuz ilmühaberleri
 • Defterhane-i Hakani ve Sened-i Hakani ilmühaberleri
 • Doğrudan Doğruya Hâsıl Olunan Tekâlife Mahsus ilmühaberler
 • Devlet-i Osmaniye Postanelerine ait ilmühaberler
 • Harç ilmühaberleri
 • Hayvan Vergisiyle ilgili ilmühaberler
 • Tarik(Yol) Bedeli ilmühaberleri
 • Avdete mahsus ilmühaberler
 • Tire Ziraat Bankasının Sandığına Mahsus Makbuz Senedi
 • Ödemiş Kazası Eytam Müdürlüğüne Teslim Ettiğine Dair Makbuz Senedi
 • Aydın Vilayeti Maarif Komisyonu Sanduku Makbuz Senedi
 • Aşar Makbuz Senedidir
 • Deyn Senedi
 • Kendir Makbuzu
 • Ziraat Bankasına Merhun Veya Vefaen Mefru Olan Emval-İ Gayrimenkulenin Fekk-i Rehin Ve Reddi Ferağına Mahsus Müzekkere
 • Tayin Mazbataları
 • Demirbaş Kırtasiye Listesi
 • Aidat Alınacakların Listesi
 • 1339 Senesi Haziran Komisyon Azalarıyla İlgili Liste
 • Nikâh Akitleri
 • Satış Belgesi
 • Harbiye Nezareti Mustafa Kemal Paşanın Tayin Varakası
 • Varaka-i Kassam belgesi (Mal Paylaşımı İle İlgili)
 • Tire Belediyesine Mahsus Hayvan Resmi Tezkeresi
 • Emlak Vergisine Mahsus Tezkere
 • Askerlik Yapıldığına Dair Tezkere
 • Mürud Tezkeresi
 • İstihkak Varakası
 • Aşar Pusulası içermektedir.
 • Huzur-ı Ali Maarif Perverilerine Darülirfan Ödemiş Şubesinde gerçekleştirilecek olan imtihana katılımıyla ilgili pusula
 • Dilekçeler
 • İş başvurusu dilekçesi
 • Dava Dilekçesi
 • Ölüm İlamı
 • İlamlar
 • Hafız Mustafa Sigara Kağıdı Fabrikasının Ramazan Bayramı İmsakiyesi
 • Bayındır Asli Mahkemesinden Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Temyiz Mahkemesine Gönderilen Arzuhal 
 • Zükur-ı Mekatib-i Rüşdiye Şehadetnamesi
 • Cetveller
 • İhtiyaç Vesikaları
 • Osmanlıca mektuplar ve zarflar
 • Faturalar
 • Ödemiş kazası mahkeme-i şeriyesi hasılat şeriye pulları
 • Mahkeme suretleri
 • Telgraflar
 • Mahkeme belgeleri
 • Arapça dua ve metinleri
 • Mal beyanıyla ilgili not
 • Mürur yani seyahat belgesi
 • Noter belgeleri
 • Osmanlıca şiir kitabı
 • Soru ve cevapların bulunduğu belge (İmtihan kağıdı)
 • Boşanma belgesi
 • Fetva örnekleri
 • Doğum belgeleri
 • Hutbe örnekleri
 • Bağış beyan belgesi
 • Aydın vilayeti şeriye sicili
 • Tahsilat belgesi
 • İzin belgeleri
 • Vergi çizelgesi
 • Ruhsat tezkeresi
 • Müşir senedi  
 • Arapça dua
 • Harçlık ve ihtiyat cetveli
 • Medeni kanunun maddeleri
 • Tebriz  (İran)  vilayetini gösteren harita 1/900000 ölçekli
 • Takvim-i Zaman başlıklı 1 Kanun-i Sani 1929 dan 30 Kanun-i Sani 1940 yılına kadar hicri-rumi günleri barındıran ve namaz vakitlerini gösteren cep takvimi
 • Eytam Sandığına Ait Hesap Cetveller
 • İşçi Ücret Bordroları
 • Ödemiş Ticaret Ve Sanayi Odası Tahsilat Makbuzu
 • Sünnet Düğünü Davetiyesi
 • Tebrik Kartları
 • Sigorta Poliçeleri
 • Nakliyatçı İhsan Beybağa Ve Alaettin'e Ait Noter Onaylı 10.1.1962 Tarihli Yevmiye Defteri
 • Yeni Yapılacak Halkevi Binası Menfaatine Pehlivan Güreşi Bileti
 • Ekmek Kartları
 • Türkiye Hilaliahmer (Kızılay) Cemiyeti Makbuzu.
 • İstanbul-İzmir Seferlerine Ait Thy Uçak Biletleri
 • Ticari Senetler
 • Ptt Makbuzları
 • Ödemiş Tecim Ve Endüstri Odası Tahsilat Makbuzu
 • Türk Hava Kurumu Tahsildar Makbuzu
 • İzmir Esnaf Ve Ahali Bankası Tahsilat Makbuzu
 • Kırbekçileri Alış Koçanı
 • Davetiyeler
 • Çarşı Bekçi Teşkilatına Mahsus Makbuz
 • Türkiye İş Bankası Ödemiş ve Sirkeci Şubelerine Ait Tahsilat Makbuzu
 • Radyo Tahsilat Makbuzu
 • Ödemiş Mal Müdürlüğü Varidat Kaleminin Tebliğ Yazısı
 • Birinci Sınıf Dâhiliye Mütehassısı Doktor Suat Yıldırıma Ait Tanıtım Broşürü
 • Ödemiş Kızılay Cemiyetinin Erzincan Ve Havalisi Zelzelesi Felaketzedelerine Yardım Makbuzları
 • Vergi Ve Muhasebe Bürosu Serbest Meslek Makbuzu
 • Ahmet Toker ve Meliha Toker Adına Düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu
 • "Yunan Ordusu Anadolu'da" Konulu Fotoğraf Ve Obje Sergisi Tanıtım Afişi ve Broşürleri
 • “Yirmi Yedi Yıllık Yerel Ve Bölgesel Bir Değer Ödemiş Milli Fuarı” Adlı Broşür
 • ÖYKAM’da Kundura Odasının açılış Davetiyesi
 • Ödemiş Yılız Kent Arşivi Ve Müzesi Tanıtım Katoloğu
 • Ödemiş Yılız Kent Arşivi Ve Müzesi Faaliyet Raporu
 • Kurtuluş Savaşında Görev Almış Küçük Menderes Havzası Zeybekleri Figüratif Hat Sanatı Sergisi Tanıtım Broşürü
 • Ankara'da Yaşayan Ödemişliler Rehberi
 • Meşhur Garp Musikişinasları Adlı Kitap
 • Rahmetli İmam-ı Birgivî Başlıklı Kitapçık
 • İzmir Mınıstry Of Press, Broadcastıng And Tourısm İngilizce Rehber
 • Chp Genel Başkanı Bülent Ecevit Diyor Ki Adlı El Kitapçığı
 • Recep Yeşilova'ya ait mektup ve tebrikler
 • Kurtuluş Savaşında Yunan İşgal Kuvvetlerine Karşı Yayınlanan Propaganda Karpostalları
 • Yılmaz Saracoğlu Öykam'da Video Cd'si
 • Türkiye'nin Temellerini Atan Bir Neslin Hikayesi Kıvılcımdan Volkana Adlı Dvd
 • 20 Mayıs 1922 Tarihli Yunan İşgali Döneminde Bayındır İşgal Komutanının Kral Kostantin Adına Vereceği Davete Dönemin Müftüsüne Gönderdiği Osmanlıca Ve Yunanca Yazı.
 • Newyork Esrarı İsimli Osmanlıca Mecmua.
 • Osmanlıca Sebilürreşat (Sırat-I Mustakim) Dergisi
 • Resimli Perşenbe Dergisinin Osmanlıca "İstanbul'un İkinci Muhterem Misafiri Başvekilimiz İsmet Paşa Hazretleri" Yazılı Ve İsmet İnönü'nün Resminin Yer Aldığı  Kapak Sayfası
 • Osmanlıca Bursa Destanı Adlı Şiir
 • Penbe Yeni Gazete
 • Mahfil Mecmua-i İslamiyesi
 • Peyam Gazetesi
 • Resimli Perşenbe Gazetesi
 • Resimli Gazete Mecmuası
 • Ödemiş Yeniceköy Civarında Hacı Ömer Oğlu Ahmed Efendiye Verilen Yirmi Dönümlük Tarlanın İcar Sözleşmesi
 • Müzayede Kaimeleri
 • İcar Senetleri
 • Hicri 29 Muharrem 1282 Tarihli  Biraderim Tahir Efendi Başlıklı Ve Muallim Hacı Sadık Efendiye Ait Osmanlıca Mektup
 • İçinde Bazı Ölçümlerin Yer Aldığı Osmanlıca Notlar İçeren Defter.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden, Ödemiş Kasabası Şehir Ve Civarı İçin Elektrik Ve Su Tevziatı İnşa Ve İşletilmesi İmtiyazına Dair Şartname Ve Mukavelename 1926 Başlıklı Kitap Fotokopisi.
 • Smyrna 1922 Yazılı Siyah Beyaz Fotoğraf
 • Fethi Savaşçı Başlıklı Fotoğraf.
 • Ödemiş Belediyesi 1940-2010 Yılları Arası Milli Piyango Biletleri Sergisi Broşürü
 • Ödemiş Spor İle İlgili Haber Küpürleri Ve Fotoğrafların Yer Aldığı Albüm.
 • Korunmaya Muhtaç Çocuklar Evi İnşaatı Gelir Ve Gider Defteri. 31 Aralık 1974
 • 1/50 Ölçekli Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası İnşaat Projesi
 • 23 Ağustos 1927 Tarihli Osmanlıca Tayyare Cemiyeti İane Makbuzu
 • 9 Haziran 1922 Tarihli Tire Çarşı Bekçi Makbuzu
 • Yazıcızade Hacı Ahmed Efendi'ye Gönderilmiş 11 Ekim 1921 Tarihli Osmanlıca Yunanca Makbuz
 • 1921 Tarihli Yunanca İhbar Kâğıdı İçeren Ve Osmanlıca Zarfı Bulunan Evrak.
 • 10 Şubat 1982 Tarihli 1/100 Ölçekli Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ödemiş Spor Alanı Tribün Projesi
 • Ödemiş'in Genel Görünümünde Panoramik Çekim Fotoğraf
 • Lozan Türk Öğrenci Derneği Trt Belgeseli Cd İle Birlikte Üzerinde Öykam Sayın Prof. Engin Berber'e Yazılı Zarf
 • Ödemiş'in Tanıtıldığı Kanal B- Gezi Notları Cd'si Ve Zarfı. 17 Mart 2012
 • İncirin üretilmesi ve işlenmesiyle ilgili siyah beyaz fotoğraflar
 • Gölcük yaylasından fotoğraflar
 • Ödemiş'te Avukat Sabri Şerif Ve Katibiadli Mustafa Zeki'nin Bürolarının  Yer Aldığı Fotoğraf
 • B. Refik İnce'nin İzmirde Bir Nutuk Söylerken Osmanlıca Türkçe Siyah Beyaz Fotoğraf
 • Türk Tütün Limited İşçilerinin Bulunduğu Osmanlıca Yazısı Bulunan Siyah Beyaz
 • Fransızca "Séchage Du Tabacà Izmir" Yazılı Tütün Kurutulmasına Dair Siyah Beyaz Fotoğraf.
 • Temiz Hatıra Defteri Yazılı Ve İçinde Ölçülerin Not Edildiği Defter
 • 14 Şubat 1937 Tarihli İsmail Efe Ve Kızanlarının Yer Aldığı Siyah Beyaz Fotoğraf
 • Fethi Savaşçı’ya ait belgeler
 • 9 Mart 1315 Tarihli Aydın Ödemiş Bademye Mendegüme Hamam Mahallesinden Molla Süleyman Oğlu Ahmed Salim Mustafa'nın Askerlik Defteri
 • Hutbeler
 • Besteler
 • 6 Mart 1334 Tarihli Şadi Efendiye Ait Darülirfan Ödemiş Mektebine Mahsus Aferin Belgesi.
 • Hacı Sadık Çarşısı Ve Umurbey Mahallesi Yazılı Siyah Beyaz Fotoğraf
 • Ödemiş Orta Mektebi Muallim Ve Talebeleri.
 • Üstad Arif Sami Toker'e ait fotoğraf ve belgeler
 • Aydın Ve Ödemiş Cephesi Harekat-ı Hürriyet Reisi Yüzbaşı Tahir Bey ve mülazımları
 • Şeref Üsküp’ün efe kıyafetiyle fotoğrafı
 • Ödemiş Gazi Paşa Caddesinin Yer Aldığı Siyah Beyaz Fotoğraf
 • Ön Tarafında Gölcükte Ördek Avının Yer Aldığı Ve Osmanlıca "Ödemişin Gölcük Yaylası" Yazılı Fotoğrafı.
 • Ödemiş Spor Oyuncularının Yer Aldığı Fotoğraflar
 • Danişmentli İsmail Efe 14 Şubat 1937 Tarihli Fotoğrafı
 • 4 Aralık 2012 Tarihli Lübbey Belgesel Filmi. Dvd Formatında
 • Osmanlıca Hazırlanmış İstanbul Haritası
 • 23 Kasım 2012 Figüratif Hat Sanatı Sergisi İle İlgili Fotoğrafların Yer Aldsığı Dvd
 • Karesi Tv - Balıkesir - Günlerin Getirdiği 09-11-2012 '' ''Yunan Ordusu Anadoluda" Prof. Dr. Engin Berber Ve Prof. Dr. A. Soykan-Dvd
 • 31 Mayıs 2013 Tarihli Prof. Dr. Engin Berber'in Politik Ege Gazetesinde "İzmir Yangını Hakkında Ön Rapor" İsimli Kitabının Tanıtım Röportajı
 • Ödemiş Belediyesi Doğanın Uyanışında 4. İlkbahar Kültür Ve Sanat Etkinlikleri Ödemişli Başbakan Şükrü Saraçoğlu Ve Türkçemize Büyük Katkı Sağlayan Nurullah Ataç'ın Anılarına Sanat Günleri 25-26 Mayıs 2013 Öykam
 • Banka Cep Ajandaları
 • Kadıköy-İçerenköy Şirin Şehir İstanbul Kadastro Haritası
 • “Demiryolcuların Ankara Görüşmeleri” Adlı Kitapçık
 • “Hava Muhabere Okulu-Gaziemir İzmir” Başlıklı Kitapçık
 • Menakıp-ı Hüsniye Başlıklı Osmanlıca Kitap
 • 1928 Tarihli İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfına Mahsus Türk Çocuğunun Din Kitabı
 • Arapça Ve İngilizce Açıklamaların Bulunduğu Suudi Arabistan'dan Çeşitli Görüntülerin Yer Aldığı Kartpostallar
 • 1963 Tarihli İzmir İmam Hatip Ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanlığı Berat Gecesi Kitapçığı
 • Son Yoklama Çağrı Pusulası Örneği
 • Seçmen Kartları
 • İşçi Ve Amele Hüviyet Cüzdanı
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Hüviyet Varakası
 • Hacı Ayşe Akyel Adına Düzenlenmiş Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kursu Ehliyet Belgesi
 • TCDD İzmir Hastahanesi Taburcu Edilen Hastalara Mahsus Belge
 • Kolera Aşısı Veya Mükerrer Kolera Aşısı Milletlerarası Vesikası
 • İzmir Belediyesi ESHOT Umum Müdürlüğü Şubat Mart Aylarına Ait Elektrik Ve Su Tahsilat Makbuzları
 • "Mihran Romyan İzmir Meşhur Lonjin Saatler Deposu Vesair Envai Cins Saat Köstek Ve Gözlük Mağazası" Yazılı Ve  25 Mayıs 1338 Tarihli  Osmanlıca, Rumca Ve Ermenice Metinler İçeren Fatura Ve Zarfı
 • Osmanlıca "Ödemiş Kazasının Türkmen Mahallesi Ahalisinden Olup İşbu Tarihten Beş Sene Mukaddem Vefat Eden Halebli Hacı Mustafa Oğlu Necib Efendi İbni El-Mezbur Hacı Mustafa'nın Sulbi Sagir Oğlu Mehmed Tevfik'in Rüşdüne..." Yazılı Ve 24 Ekim 1912 Tarihli Vekâletname
 • Osmanlıca Ve Türkçe Metinler İçeren Nakliyat Belgeleri
 • Muzayede Kaymaları
 • Tayyare Cemiyeti Adına Hazırlanmış 7 Haziran 1927 Tarihli İane Makbuzu
 • Cumhuriyet Ordumuza İzmir Vilayeti Ahali-İ Muhteremesinden İhda Edeceği İki Harb Tayyaresi İanesi Makbuzu
 • Bidayet Arabul Adına Düzenlenmiş 11 Ekim 1949 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Avukatlık Ruhsatnamesi
 • Doğan Arabul Adına Düzenlenmiş 30 Eylül 1957 Senesine Ait Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi Ve Ticaret Okulu Karnesi
 • Vapur Geçiş Ücreti
 • 5 Kasım 1964 Tarihli Doğan Arabul Adına Düzenlenmiş Almanya'ya Çalışmak İçin Giden İşçilere Has Çalışma Mukavelesi
 • Sümerbank Yerli Mallar Pazarı Müessesesine İzmir Şubesine Ait Hüseyin Adagüme Adına Kesilmiş 24 Aralık 1940 Tarihli Fatura
 • 21 Nisan 1963 Tarihli Tff Müsabaka Yerine Giriş Kartı
 • 21 Mayıs 1965 Rüya Sineması Bileti
 • 19 Eylül 1948 Tarihli Celal Bayar'ın İmzasını Taşıyan Eşya Piyangosu
 • 7 Mart 1949 Tarihli Milli Piyango Bileti
 • Pratik Ve Alfabetik En Kolay Şekli İle 19 Dille Konuşma Kitabı
 • 29 Mayıs 1923 Tarihli "Evkaf-ı Mülhakanın Rüyet-i Muhasebesi Mübeyyiz Mütevellisi Yedine Verilecek Koçandır" Yazılı Ödemiş'te Köseoğlu İsmail Çeşmesi'ne Ait Vakfın Ödemiş Kadısının da İmzası Bulunan Muhasebe Kaydı
 • 10 Kasım 2012 Balıkesir Gazetesi, Haberci Gazetesi, Marmara Büyük Şehir Gazetesi,  Yeni Haber Gazetesi, Balıkesir Ekspres Gazetesi, Balıkesir Politika Gazetesi ve Birlik Gündem Gazetesinde Yer Alan "Yunan Ordusu Anadolu'da" Sergisine Ait Gazete Haberleri
 • Tire'nin Tarihi Ve Turistik Yerlerini Tanıtan Türkçe Ve İngilizce Hazırlanmış Rehber Broşür ve Tire Gezi Haritası
 • Ödemiş Belediyesi’ne ait 1970-1979 yılları arasındaki personele ait sicil fişlerinin yer aldığı klasör
 • Ödemiş Belediyesi’ne ait 1950-1961 yılları arasına ait ptt telefon santrali klasörü
 • Ödemiş Belediyesi’ne ait 1965-1970 yılları arasına ait turizm klasörü
 • Ödemiş Belediyesi’ne ait 1968-1971 yılları arasına ait işçi muameleleri klasörü
 • Ödemiş Belediyesi’ne ait 1952’den 1975 yılına kadar olan evlenme defterleri
 • "Öykam Ulusal Basına Manşet Oldu" 16 Ve 17 Aralık tarihlerindeki Yeni Asır, Sabah Egeli Ve Cumhuriyet Ege 'de çıkan manşetlerin yer aldığı afiş
 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi İle Pamukkale Üniversitesinin hazırladığı ve konuşmacı olarak Prof. Dr. Engin Berber’in sunduğu "Anadolu'da Milli Mücadele Ve Yunan İşgali" afişi
 • Bir Daha Yaşanmaması İnancıyla '' Yunan Ordusu Anadolu'da '' Fotoğraf Ve Obje Sergisi Kataloğu 1 Kasım 2013 Cuma: 17.00 Denizli Belediyesi Turhan Bahadır Sergi Salonu      
 • Ödemiş Belediyesi "Çevreye Duyarlı Kent Ödemiş" başlıklı tanıtım broşürü
 • Birgi 2. Geleneksel İrimağazı İncir Hasadı Kültür Ve Turizm Festivali "Tmolos'un Zirvesinde Gazi Umur Bey'den Bugüne Efeler" 21 Eylül 2013 Tevfik Bey Çay Bahçesi-Birgi Yazılı Panel Afişi
 • Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi Kadın Giysileri Sergisi Yer: Birgi İncir Festivali Tarih: 20-21-22 Eylül 2013 Birgi yazılı sergi afişi
 • S.S. Ödemiş Yöresi Kadın, Çevre, Kültür Ve İşletme Kooperatifi 2013 Yılı Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Kapsamında Desteklenen "İpekle Geleceğini Doku" Projesi Kapsamında Küçük Menderes Havzasındaki Kadınların Kendi Ürettikleri İğne Oyaları İle Katılacağı İğne Oyası Yarışması 22 Eylül 2013
 • Denizli Belediyesi-Pamukkale Üniversitesi "Milli Mücadele Ve Yunan Ordusunun Anadolu'da Bıraktıkları" Ödemiş Belediyesi Kent Arşivi Sergisi 1-9 Kasım 2013 Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu Açılış Kokteyli: 1 Kasım 2013 
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi İle Ödemiş Belediyesi Ortak Hizmet Projesi Et Entegre Tesisi Temel Atma Töreni 26 Ekim Cumartesi Saat:11.00 Yer Ödemiş Hayvan Pazarı yazılı afiş
 • Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi Kuruluşumuzun Birinci Yılını Kutluyoruz 01 Mart 2013 tarihli davetiye
 • 5200 Images Of World War 1
 • Prof. Dr. Engin Berber, Denizlide Gerçekleştirilen Anadolu'da Milli Mücadele Ve Yunan İşgali Konulu Sergi Ve Konferans
 • The Korean War
 • Prof. Dr. Engin Berber, Denizlide Gerçekleştirilen Anadolu'da Milli Mücadele Ve Yunan İşgali konularını işleyen Deha Tv Haber ve görüntüleri
 • Ödemiş'in Kurtuluşunun 91. Yıl Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ali Orhan İlkkurşun Anısına Çevre Konulu Tarih-Sergi-Müzik Etkinlikleri 4 Eylül 2013 Ödemiş Kent Arşivi Ve Müzesi
 • Bedia Akartürk'e ait siyah beyaz fotoğraf
 • Türk Maarif Cemiyeti Ankara Yenişehir Ana Ve İlkmektebi Aile Toplantıları Konuşmaları 20 Mart 1933 Konuşmacılar: Muallim Esma İbrahim H. (Mektepte Yemek Meselesi), Terbiye Müşaviri Dr. Beryl Parker (Hayat Bilgisi), Muzaffer Şerif B. (İşe Nasıl Bakıyoruz-Bir Okuma Tecrübesi) Kitapçık
 • Cumhuriyetin Onbirinci Yıl Dönümü Hatırası Bayındır Yazılı Siyah Beyaz Fotoğraflar
 • Denizli Belediyesi Denizli Türküleri CD
 • Milli Mücadelede Denizli 15 Mayıs 1919 VCD
 • Denizli Gazetesinin 4 Kasım 2013 Tarihli "Yunan Ordusu'nun Kaçarken Anadolu'da Bıraktıkları Sergilendi" manşeti
 • Dönemeç Gazetesi 15 Kasım 2013 Tarihli "Cumhuriyet'e Kanat Gerenler Mehmet Şükrü Saraçoğlu" başlıklı Aytekin Sözen'in yazdığı araştırma dizi yazısı
 • Türk Edebiyatı Dergisi Ağustos 2013 sayısında yayınlanan "Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi'nde Türkiye'nin İlk Sözlük Kitaplığı" başlıklı Yasemin Özcan Gönlüal'ın yazısı
 • Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Kadın Koop. Ve Birgi Belediyesi Ortak Çalışmasıyla Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında Desteklenen "İpek Çekme, Boyama Ve Dokuma" Kursu 26 Temmuz 2013
 • Ödemiş Belediyesi Ödemiş 29. Milli Fuarı 3-13 Eylül 2013 Yer 125. Yıl Kültür Park Karşısı Yeni Fuar Alanı
 • 3.9.2013 Tarihli 29. Ödemiş Milli Fuarı, 4.9.2013 Tarihli Ali Orhan İlkkurşun Anma Programı, Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin'e Ait 3.7.2013 Tarihli Müzayede Geçen Ödemiş Fotoğrafları, Ödemiş Devrim Gazetesine Ait 4 Adet Dijital Fotoğrafı
 • 5.9.2013 Tarihli Vedat Açıkalın'a Ait Resim Sergisi, 29.8.2013 Tarihli İzmir Fuarı,  4.9.2013 Tarihli Ali Orhan İlkkurşun Konferansı, 01.03.2013 Tarihli Öykam Kundura Odası, 07.03.2013 Tarihli Ödemiş Cezaevi Mahkumlarının Öykam Ziyaretine Ait Fotoğraf Ve Video Görüntüleri
 • 18.5.2013 Tarihli Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri Öykam Ziyareti, 20.6.2013 Tarihli Andreas Hacistravru'nun Müze Müd. Prof. Dr. Engin Berber'e Teslim Ettiği 5 Adet Anahtarın Fotoğraf Ve Video Görüntüleri, Öykam'ın Balıkesir Sergisi, Bergama Sergisi, Burhaniye Sergisi, Uşak Sergisine ait Video Ve Fotoğraf Görüntüsü
 • 3 Ekim 2013 Tarihli Çeyiz Gelin Düğün Sergisine Ait Fotoğraf ve Video Görüntüleri
 • 1950 – 1951 - 1953 - 1954 Ödemiş Belediyesi Encümen Kararları
 • 13 Ocak 1950 İle 17 Şubat 1968 Tarihleri Ve Arasını Kapsayan 78 Numaralı Ödemiş Belediyesi Pasif Korunma Klasörü
 • 19 Şubat 1951 İle 1 Mart 1961 Tarihleri Arasınaki Dönemi Kapsayan Ödemiş Belediyesi Tarife Defteri
 • İşkece Türk Birliği 2011-2012 Faaliyet Raporu İşkece, 2012 Türkçe Yunanca
 • Lozan Mübadilleri Vakfı Katoloğu
 • Tobacco Museum Munıcıpalıty Of Kavala İngilizce Yunanca Katolok
 • Müze Katoloğu 2008 Yunanca
 • Kavala 100. Yıl Etkinlik Broşürü Yunanca
 • Okul Tanıtım Broşürü Yunanca
 • Batı Trakya Otoyol Haritası
 • İşkece Türk Birliği Av. Ahmet Kara Yönetim Kurulu Başkanı Yazılı Türkçe İngilizce Kartvizit
 • Yunanca Etiket
 • 1925-1940 Yıllarına ait Ödemiş, Gölcük Kermes Eğlenceleri, Ödemiş Şubesi Akseki Ticaret Bankası Açılışına Bozdağ, Adagide Ve İş Bankası’na Ait Siyah-Beyaz Fotoğraflar
 • Belediye ve Belediyeciliğe İlişkin Fotoğraflar
 • Ödemiş Belediye Başkanlığı 2004, 2009, 2010, 2012 Faaliyet Raporları
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi "Bursalı Mısın Kadifeli Gelin" Adlı Sergi Katoloğu 14 Şubat 2011
 • İnegöl Kent Müzesi Tanıtım Filmi
 • Zafer Sineması Ve Makinist Hasan Dirikan'a Ait Fotoğrafların Yer Aldığı Dijital Kopyalar
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan Birgi Ulu Camii'nin Yapılışının 700. Yılını Anma Ve Birgi Ulu Camii Paneli 16 Ekim 2012 Ögesad
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan "Ödemiş'te Kentin Belleğine Keyifli Yolculuk" Başlıklı 27 Mart 2014 Tarihli Ege Telgraf'ta Yer Alan Saadet Erciyas'ın Öykam İle İlgili Yazısı
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan "Kutsal Değerler Ve Eserler Sergisi" Başlıklı Semerkand Vakfı Ödemiş Temsilciliği Tarafından Düzenlenen Cem Üsküp, Doç. Dr. Bilal Sezer Ve Namık Şık'ın Eserlerinin Yer Aldığı 30 Mayıs 2014 Tarihli Serginin Afişi
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan "Kutsal Değerler Ve Eserler Sergisi" Başlıklı Semerkand Vakfı Ödemiş Temsilciliği Tarafından Düzenlenen Cem Üsküp, Doç. Dr. Bilal Sezer Ve Namık Şık'ın Eserlerinin Yer Aldığı 30 Mayıs 2014 Tarihli Sergi Katoloğu
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan "Zenginlerden Alıp Fakire Veren Üç Efe" Başlıklı Aydınlık Kitap Ekinin 26 Temmuz 2013 Tarihli Halit Payza'nın Yazısı
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan "Kaybettiğimiz Canları Anıyoruz" Başlıklı Ödemiş Eğitim-İş Temsilciliği'nin Düzenlediği 25 Haziran 2014 Tarihli Anma Programı Afişi
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan "Çanakkale'yi Destan Yapan Ana Kuzuları: Şehitlerimiz" Başlıklı 19 Nisan 2012 Tarihli Ve Odtü Tarih Bölümü Yrd. Doç. Dr. Birten Çelik'in Katılımının Olduğu Konferans Afişi
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan 26 Ekim 2012 Zülfü Livaneli Konseri Afişi
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan "Ölümünün 60. Yılında Ödemişli Başbakan M. Şükrü Saracoğlu Anma Programı" Başlıklı 27 Aralık 2013 Tarihli Sempozyum Afişi. Katılımcılar Dr. Rüşdü Saracoğlu, Alev Coşkun, Gürkan Hacır, Prof. Dr. Engin Berber, Tülay Gül, Yılmaz Saracoğlu
 • Ödemiş Belediyesi Tarafından Bağışlanan Küçükmenderes Harman Dergisinin  Mayıs 2012 Tarihli 5. Sayısı
 • Öykam Ödemiş Odası, Çeyiz Odası, M. Şükrü Saracoğlu Anı Odası, Mustafa Şevket Bengisu Anı Odası, Ödemiş Kentinin Tarihçesi Odası, Yıldız Oteli'nin Öyküsü ve Sinema Odası Tanıtım Katologları
 • Tarihi Kentler Birliği Tarafından Ödemiş Belediyesi Vasıtasıyla Öykam'a Bağışlanan "Kimliğimiz Kentimiz Ödüle Giden Yol" Adlı DVD
 • 2008-2009 Tarihli Türkçe Ve İngilizce Hazırlanmış Rehber Kitapçıklar
 • Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi Türkçe, İngilizce ve Rusça Tanıtım Katalogu
 • Uluslar Arası Muzaffer Şerif Sempozyumu Programı Ödemiş Belediyesi Kongre Ve Sergi Merkezi 3 Kasım 2013 Broşür
 • Ödemiş Belediyesi Engelsiz Kahve Broşür
 • 3 Ekim 2013 Tarihli Çeyiz, Gelin Düğün Sergisi Açılışında Fotoğraf Çekilen Bazı Davetliler
 • 1950'li Yıllara Ait İyi Sinema, Büyük Sinema, Zafer Sineması, Açık Hava Şehir Sineması, Sinema Makinisti Hasan Dirikan Ve Ödemiş’te Sinemacılığa Ait Birçok Fotoğraflar
 • 21 Ağustos 1984 Tarihli Ödemiş Cephe Gazetesinin 3. Ödemiş Sanayi Sergisi Başlıklı 1114. Sayısı
 • Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği'nin 2014 Ürün Katalogu
 • Cephe Gazetesi Sahibi Mehmet Bozoğlu Ve Eşi Aydın Bozoğlu'na Ait Siyah Beyaz Fotoğraf
 • 15 Mart 1972 Tarihli İbrahim Urgan Ve Eşi Müesser Urgan'a Ait Düğün Fotoğrafı
 • Bir Devir İki İsim İsimili Şükrü Saracoğluna Ait DVD Belgesel
 • Ağustos 2014 Tarihli Ömer Akşahan Yönetiminde Çıkarılan Aylık Tmolos Edebiyat Dergisi 29. Sayı
 • Latif Erten'den Satın Alma Yoluyla Elde Edilen "Ziraat Bankasının Sandukuna Mahsus Makbuz Senedidir" Yazılı Tire Hacı Fakihler Mahallesinden Terzioğlu Şerif'e Ait Belge, Hacı Fakihlerden Terzi Oğlu Hafız Mehmed'e Ait 18 Teşrin-İ Sani 1329 Tarihli Aşar Pusulası , "El-Miftahü'l-Muîn" Adlı Osmanlıca Kitapçık İstanbul 1943
 • Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin Tarafından Orgeneral Hasan Aksay'a Verilen 27 Ocak 2010 Tarihli Birifing Raporu
 • Himayei Etfal Cemiyeti İane Makbuzu Çocuk Haftasına Mahsus Makbuz İle Hacı Veli Oğlu Damadı Ataullah Efendi'ye Ait Tedrisat-I İbtidaiye Vergisine Mahsus Makbuzlar 3 Şubat 1341
 • "Fi 21 Rebiülevvel 1325 Tarihli Ve 267 Numaralı Kassamın İlavesidir Ödemiş'in Çatalyol Mahallesinden İken Bundan Akdem Vefat Eden Keçeci Paşa Oğlu Ali Bey…." Yazılı Osmanlıca Belge
 •  Ödemiş Belediyesi Ahrandı Sosyal Tesisleri Yazılı Menü
 • Ödemiş'in 1963 Ve 1983 Yıllarına Ait Kuşbakışı Fotoğraflar
 • Ödemiş'in Mezarbaşı Ve Eski Hükümet Konağının 1940 Yılına Ait Bir Fotoğrafı
 • 1 Kanunuevvel 1933 Tarihli Yeniasır Gazetesi
 • 25 Temmuz 1965 Tarihli Ege Telgraf Günlük Siyasi Akşam Gazetesi
 • Milli Saraylar Görsel Dvd'si
 • 4 Mart 1326 Tarihli "Başkım-ı Kombit" İsimli Türkçe Ve Arnavutça Çıkarılan Haftalık Osmanlı Gazetesinin Bir Sayfası
 • Üzerinde Osmanlıca  Ve Fransızca Eudemıche (Ödemiş) Yazılı Pul Örneklerinin Bulunduğu Belgeler
 • Öykam Ulusal Basında Manşet Oldu" Başlığını Taşıyan Afiş
 • "Türkiye Güzelinin Ödemiş Kaymakamlığı'na Ziyareti"
 • "Ödemiş Yayla Caddesi"
 • "Ödemiş Sokaklarından Tarihi Bir Görünüm"
 • "Ödemiş Eski İstasyondan Tarihi Bir Görünüm"
 • "Ödemişli Bir Gelin Damat Fotoğrafı"
 • "Ödemiş'e Ziyarete Gelen İsmet İnönü’nün Fotoğrafları"
 • Arkasında "İlbay General Kazım Dirik Köylülerle Bir Arada" Yazılı Siyah Beyaz Fotoğraf
 •  Gazi Caddesi Eski Halinin Yer Aldığı Siyah Beyaz Fotoğraflar
 •  Gazi Caddesi Üzerinde Yer Alan Ziraat Bankası Binası'nın Siyah Beyaz Fotoğrafı
 •  Gençlik Caddesi Üzerinde Yer Alan Arduhanlı Camii Ve Kavas Sokağı'nın Siyah Beyaz Fotoğrafları
 •  Mithatpaşa Caddesi Üzerinde Yer Alan Ptt Önü Beton Yol İnşaası 1970 Siyah Beyaz Fotoğrafları
 •  Hastane Caddesi Ve Üzerinde Yer Alan Zafer İlkokulu'nun Siyah Beyaz Fotoğraf
 •  Eski Ödemiş Orta Mektebi Ve Önünde Ana Mektebi Servisi Siyah Beyaz Fotoğraf
 •  Eski Ödemiş Hükümet Konağı Siyah Beyaz Fotoğraf
 •  Kuvvetli Mahallesi Kanal Çalışmaları 1997
 •  Ödemiş Hükümet Meydanı Fotoğrafları 4 Ocak 2002
 •  Ödemiş Atatürk Caddesi Hükümet Meydanından Yeni İstasyona Doğru
 •  Ödemiş Fevzipaşa Caddesi Uzun Sokak Yeni Hali
 •  Ödemiş Belediye Hizmet Binası
 •  Ödemiş'in Kurtuluşu Olan 3 Eylül 1922 Günü Çekilen Tarihi Fotoğrafı
 •  Ödemiş'te 1923 Çocuk Esirgeme Kurumunun Açılış Günü Hatırası Eski Belediye Binası Önü
 •  Ödemiş Ulus Meydanı
 •  Ödemiş Mezarbaşı
 •  Ödemiş Sağlık Merkezi Hatırası 5 Mayıs 1953
 •  Ptt Karşısı Mithat Paşa Caddesi Üzerinde Belediye Dükkanları 1960’lı Yıllar.
 •  Ödemiş Mezbaha Yolu Üzerinde Zeki İzmir Evi Arkası
 •  Ptt Karşısı Mithat Paşa Caddesi Üzerinde Belediye Dükkanlarının İnşaası
 •  Şehir Salonu Ve Otogar İnşaası 1960'lı Yıllar
 •  Ödemiş Tekel Önü Saracoğlu Caddesi Başlangıcı
 •  Ödemiş Hürriyet Caddesi Çocuk Bahçesi, Tayyare Parkı Civarı
 •  Ödemiş Hürriyet Meydanı Ekin Pazarı Civarı
 •  Ödemiş Eski Adliye Binası Arkası Belediye Yol Çalışması
 •  Ödemiş'te 19 Mayıs Kutlama Çalışmaları
 • Ege Üniversitesi Müzeleri Koleksiyonları Sürekli Sergileri" Eylül 2013 Kataloğu
 • Leyla Gencer Anısına 17. Türksoy Opera Günleri" 24 Eylül 2013 Katalog
 • T.C. Adagide Belediyesi Hasan Yaraylı'ya Ait Tahsilat Makbuzu." 20 Şubat 1942
 • Kulak Burun Ve Boğaz Mütehassısı Doktor Philippides" Yazılı İzmir Adresli Kartvizit

 

Bunlar arasında 

 • 4 adet aile cüzdanı
 • 1 adet aferin belgesi
 • 57 adet afiş
 • 4 adet albüm
 • 2 adet alındı belgesi
 • 1 adet amele hüviyet cüzdanı
 • 1 adet arzuhal
 • 1 adet askerlik defteri
 • 26 adet aşar pusulası
 • 2 adet aşı belgesi
 • 1 adet atış cüzdanı
 • 1 adet bağış beyan belgesi
 • 1 adet bayrak
 • 2 adet beste
 • 1 adet beyanname
 • 2 adet bildirge
 • 37 adet bilet
 • 1 adet brifing dosyası
 • 2 adet biyografi
 • 23 adet bordro
 • 1 adet boşanma belgesi
 • 24 adet broşür
 • 42 adet CD
 • 3 adet cep ajandası
 • 15 adet cetvel
 • 1 adet cüzdan
 • 29 adet çalışma raporu
 • 1 adet çalışma mukavelesi
 • 1 adet çizelge
 • 15 adet davetiye
 • 13 adet dergi
 • 42 adet defter
 • 27 adet dilekçe
 • 3 adet doğum belgesi
 • 6 adet dosya
 • 8 adet DVD
 • 5 adet ekmek kartı
 • 9 adet encümen kararı
 • 1 adet etiket
 • 2 adet evlenme cüzdanı
 • 44 adet evlenme defteri
 • 6 adet faaliyet raporu
 • 52 adet fatura
 • 1 adet fetva
 • 1 adet flaş bellek
 • 380 adet fotoğraf
 • 31 adet gazete
 • 22 adet gazete küpürü
 • 3 adet gider pusulası
 • 2 adet giriş kartı
 • 7 adet harita
 • 1 adet hayvan kayıt ilmühaberi
 • 1 adet hisse senedi
 • 3 adet hutbe
 • 1 adet hüccet
 • 1 adet hülasa sureti
 • 1 adet hüviyet varakası
 • 5 adet icar sözleşmesi
 • 1 adet ihale belgesi
 • 19 adet ihbarname
 • 1 adet ihtiyaç vesikası
 • 1 adet ilan
 • 8 adet ilam
 • 2 adet imar yönetmeliği
 • 99 adet ilmühaber
 • 1 adet imsakiye
 • 3 adet imtihan kâğıdı
 • 2 adet inşaat projesi
 • 5 adet irsaliye
 • 2 adet istihkak varakası
 • 1 adet izin kâğıdı
 • 1 adet kabul beyannamesi
 • 2 adet kefaletname
 • 1 adet kan analizi
 • 1 adet kanunname
 • 30 adet katalog
 • 1 adet karne
 • 23 adet kartpostal
 • 13 adet kartvizit
 • 1 adet kıymetli evrak
 • 5 adet kira kontratosu
 • 15 adet kitap
 • 8 adet klasör
 • 47 adet kartografik
 • 1 adet kassam varakası
 • 1 adet koçan
 • 1 adet Kur’an kursu ehliyet belgesi
 • 1 adet kutlama kartı
 • 18 adet liste
 • 2 adet maaş cüzdanı
 • 1 adet muhasebe kaydı
 • 4 adet mahkeme kararı
 • 1 adet mahkeme sureti
 • 1 adet mahkeme şerhi
 • 288 adet makbuz
 • 5 adet mazbata
 • 17 adet meclis kararı
 • 79 adet mektup
 • 1 adet menü
 • 1 adet miras belgesi
 • 1 adet muhasebe belgesi
 • 1 adet müsadename
 • 13 adet müzayede kaymesi
 • 1 adet müzekkere
 • 2 adet nakliyat belgesi
 • 5 adet nikâh akti
 • 1 adet nizamname
 • 38 adet not (Osmanlıca)
 • 6 adet noter belgesi
 • 7 adet nüfus hüviyet cüzdanı
 • 1 adet nüfus tezkeresi
 • 7 adet ölüm ilamı
 • 1 adet parti programı
 • 4 adet pasaport
 • 2 adet piyango bileti
 • 1 adet pul
 • 10 adet pusula
 • 4 adet reçete
 • 4 adet rehber
 • 4 adet reklam
 • 18 adet resmi evrak
 • 1 adet ruhsatname
 • 1 adet ruhsat tezkeresi
 • 2 adet satış belgesi
 • 2 adet satış sözleşmesi
 • 2 adet seçmen kartı
 • 45 adet senet
 • 2 adet seyahat belgesi
 • 5 adet sıfat şahadetnamesi
 • 1 adet sıhhat raporu
 • 4 adet sigorta poliçesi
 • 4 adet şahadetname
 • 2 adet şeriye sicili
 • 3 adet şiir
 • 2 adet tablo
 • 1 adet taburcu belgesi
 • 1 adet tahakkuk fişi
 • 1 adet tahrirat sureti
 • 1 adet tahsilat belgesi
 • 23 adet takvim
 • 1 adet Takvim-i Sal
 • 1 adet talimat belgesi
 • 20 adet tapu senedi
 • 4 adet tayin varakası
 • 3 adet tebligat
 • 18 adet tebrik
 • 28 adet telgraf
 • 3 adet temyiz evrakı
 • 1 adet tereke
 • 2 adet teslimat belgesi
 • 28 adet tezkere
 • 1 adet trafik ruhsatnamesi
 • 2 adet tütün koçanı
 • 1 adet tütün tarlası beyannamesi
 • 1 adet vekaletname
 • 1 adet vakfiye sureti
 • 3 adet varak-ı nakdîye
 • 1 adet veraset
 • 1 adet vergi cüzdanı
 • 1 adet vergi çizelgesi
 • 1 adet video kaseti
 • 1 adet yaka kartı
 • 1 adet yemek kartı
 • 1 adet yevmiye defteri
 • 4 adet zabıt kâğıdı
 • 17 adet zarf
 • 42 adet çeşitli konularda belge mevcuttur.       

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.105 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.131 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.218 seconds, 7.60 MB
Application afterRender: 0.284 seconds, 8.31 MB

Bellek Kulanımı

8776136

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 255
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 17:21:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 17:21:50' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(255)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='255'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri