Get Adobe Flash player

ÖZLEM KIRLI ARŞİV FONU

Özlem Kırlı arşiv fonu, Özlem Kırlı tarafından günümüze kadar korunarak ÖYKAM’a bağışlandı. 2 kutu, toplam 40 zarf ve 181 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • İsmail Keçecioğlu’na ait:
  • Tasarruf bonoları
  • Gelir vergisi tahakkuk fişi
  • Türkiye Genel Sigorta, yangın sigortası evrakları
  • Ödemiş çiftçi malları koruma tahsilat makbuzu
  • Tapu senedi
  • Yeterlilik belgesi
  • T.C Maliye Vekaleti vergi karnesi
  • Yıllık gelir vergisi beyannamesi
  • Bayındır pamuk tarım satış kooperatifi deposuna ait belgeler
  • Bademye belediyesine ait istihkak raporu
  • Makbuzlar
  • Bademli belediyesi işe giriş belgesi
  • Ödemiş belediyesi kapalı zarf usulüyle eksiltme şartlaşması
  • Ödemiş tekstil ticaret ve sanayi anonim şirketine ait belgeler
  • İsmail Keçecioğlu ve Adil Güner’e ait istihkak raporları
  • T.C Ödemiş Belediyesi harcamalara iş payına mahsus tahakkuk ihbarnamesi
  • T.C Tire Belediyesi İnşaat Fen Kalem’ine ait belgeler
  • Anadolu Koltuk Ve Sandalye Fabrikası’na ait kartvizit
  • İşçi Sigortaları Kurumu İzmir Şubesi Müfettişlik Servisi’ne ait tutanak
  • T.C Ödemiş Belediyesi Fen Kalemi bonservisi
  • Tire Mal Müdürlüğü’ne ait belgeler
  • Ödemiş Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ait belgeler
  • Alay Marangoz Evi’nde aldığı ustalık bonservisi
  • Senetler
  • Fiyat listeleri
  • Zarflar
  • Gelir vergisi ücret bordroları
  • Şükrüye Ve İsmail Keçecioğlu'na ait evlenme cüzdanı

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 2 adet beyanname
 • 2 adet bonservis
 • 1 adet evlenme cüzdanı
 • 1 adet defter
 • 1 adet eksiltme şartlaşması
 • 1 adet ihbarname
 • 5 adet istihkak raporu
 • 8 adet işe giriş belgesi
 • 1 adet kartvizit
 • 5 adet makbuz
 • 1 adet poliçe
 • 1 adet senet
 • 2 adet sigorta makbuzu
 • 10 adet tahakkuk fişi
 • 1 adet tahsilat makbuzu
 • 1 adet tapu senedi
 • 8 adet tasarruf bonosu
 • 2 adet temditname
 • 1 adet tutanak
 • 2 adet ücret bordrosu
 • 3 adet vergi karnesi
 • 2 adet vergi makbuzu
 • 1 adet vezne alındısı
 • 4 adet yeterlilik belgesi
 • 2 adet zarf
 • 6 adet çeşitli konularda belge mevcuttur.      

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.091 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.110 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.172 seconds, 7.37 MB
Application afterRender: 0.216 seconds, 8.02 MB

Bellek Kulanımı

8480064

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 248
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 18:09:30' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 18:09:30' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(248)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='248'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri