Get Adobe Flash player

NECAT ÇETİN ARŞİV FONU

Necat Çetin arşiv fonu, Necat Çetin tarafından Başbakanlık Osmanlı Arşivinden günümüze kadar korunan Çakırcalı Mehmet Efe’ye ait tüm belgeler ÖYKAM’a bağışlandı. 3 klasörde olmak üzere toplam 145 dosya ve 999 sayfa belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Şaki Çakırcalı çetesiyle yapılan müsademede şehit ve yaralı olanların ailelilerine yapılan yardımlara ilişkin belgeler
 • Çakırcalı ile çetesine yataklık töhmetiyle hapsedilen eşhasın tahliyelerinin mümkün olmadığı ile ilgili belgeler.
 • Şaki Çakırcalı’nın öldürülmesine ilişkin belgeler.
 • Şaki Çakırcalı ve çetesinin takibine gönderilen güvenlik kuvvetlerine ve bu konuda yapılan harcamalara ilişkin belgeler.
 • Şaki Çakırcalı’nın aile efradı ve yakınlarının çekmiş olduğu sıkıntılara dair vesikalar.
 • Çakırcalı eşkıyasını takip etmekle görevli kuvvetlerin halkı zulmettiğine dair mahalli basında şikâyetlerin arttığından bahisle, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına dair yazışmalar.
 • Çakırcalı çetesinden Kürdoğlu Ali'nin biraderi Küçük Mehmed'in eşkıyaya yataklık yaptığı gerekçesiyle hakkında yapılacak muamele ile ilgili belgeler.
 • Şaki Çakırcalı ve arkadaşlarının affa uğramasına ilişkin belgeler.
 • Şaki Çakırcalı’nın birçok kişiyi dağa kaldırdığı ve bazı köylülerin evlerini yaktığı bilgisini içeren belgeler.
 • Aydın Polis Müfettişliğinden ayrılan Sami ve hala polis memuru olan Mustafa Efendilerle arkadaşları Ödemiş'e gelirken kendilerine tahkik memuru süsü vererek ve Çakırcalı'nın efradından dört kişiyi götürerek öldürmeleri ve iki kişiyi de yaralamaları ile ilgili belgeler.
 • Çakırcalı ile görüşme teşebbüsleri hakkında belgeler.
 • Çakırcalı'nın akrabalarından halkın korkması sebebiyle Çakırcalı aleyhine hafiyeliğin kabul edilmemesi ayrıca Çakırcalı'nın yakalanabilmesi için bütün akrabalarının başka bir yere naklinin mecburi olduğuna dair belgeler.
 • Ödemiş kazasında türeyen ve asayişi bozan Çakırcalı Mehmed ile Kamalıoğlu ve Yunanlı eşkıyanın yakalanması için alınacak tedbirler hakkında Aydın valisine gönderilen telgraf.
 • Meşhur Şaki Çakırcalı'nın, Kamil Paşa'nın Aydın Valiliği esnasında teslim olduğu, ancak Sadrazam Ferit Paşa'nın Kamil Paşa idaresi aleyhine aldığı tedbirler sonunda yine firar edip dağa çıktığı, şakinin tekrar yakalanma çarelerinin bulunması gerektiği ile ilgili belge.
 • Alaşehirli Mütevellizâde Tevfik Bey ile Çavuşlar karyesinden Hacı Hasan Kâhya’dan fidye olarak para, tüfenk, fişenk ve Draz Suyuna köprü yaptırmaları için Çakırcalı Mehmed imzalı mektup gönderen Deli karyeli Hasan Ali'nin zabıta tarafından alınan ifade tutanağının sureti.
 • Çakırcalı'nın akrabasının serbest bırakılarak mal vs mülkünün iade edildiği, kendisine düşmanlık besleyen sadrazamın değiştirildiği ve İrade-i Seniyyece de af edildiği takdirde teslim olacağını bildiren şifreli telgraf.
 • Şaki Çakırcalı ile rüfekası tarafından yapılan cinayetleri anlatan Fransa Sefaretinden verilen cetvel tercümesinin gönderildiğine ilişkin belgeler.
 • Çakırcalı çetesinin hareketlerine karşı Aydın Vilayetinde ilan edilmesi istenen örfi idarenin Kanun-ı Esasi'ye göre mümkün olmadığına ilişkin belgeler.
 • Şaki Çakırcalı'nın Muğla Postasından gasp ettiği paralar ve yapılan takibat.
 • Selanik'te ikame olunan Çakırcalı ailesi için hükümet hesabına belediyece sarf olunan mebaliğin tesviyesine dair belgeler.
 • 4 Şubat 1908 tarihli önde gelen eşkıya reislerinden Çakırcalı, Kara Ali ve arkadaşlarının aff-ı şahaneye mazhar olduklarına dair belge.

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 13 adet arzuhal
 • 1 adet ilam
 • 3 adet program
 • 156 adet telgraf
 • 3 adet tezkire
 • 5 adet zabıtname
 • 821 adet çeşitli konularda belge mevcuttur.

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.082 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.099 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.160 seconds, 7.38 MB
Application afterRender: 0.206 seconds, 8.03 MB

Bellek Kulanımı

8489224

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 247
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 18:17:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 18:17:19' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(247)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='247'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri