Get Adobe Flash player

GÜNVER GÜNEŞ ARŞİV FONU

Günver Güneş arşiv fonu, Günver Güneş tarafından günümüze kadar korunarak, yine kendisi tarafından ÖYKAM’a bağışlandı. 4 kutu,  85 zarf ve 469 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Ödemiş kazası, Balyanbolu nahiyesine mülhak Halıköy karyesinde tekerli nam mahalde vakı' cıva madeni hakkında belgeler.
 • İzmir’de yeni Boşnak karyesi teşekkülüne dair belgeler ve bir adet harita
 • Aydın cihetinde iltica eden ahali arasında zuhur eden hastalıklara karşı sıhhiye ihtiyacının talebi.
 • Ödemiş kazasında mevcut olan membaların demir borularla döşenmesi ve muhtelif mahallerde su depolarının yapılması için gerekli sarfiyatın talep edilmesine ilişkin yazılar.
 • Kolonbiya dar'ül fünun iktisadiyat fakültesinden Süleyman Saim imzasıyla İzmir'in savaş öncesi ve sonrası umumi nüfusunun talep edilmesiyle ilgili belgeler.
 • Ödemiş, Bayındır, Urla ve Tire kazalarına gelen muhacirlere ait belgeler
 • Çakırcalı ile ilgili belgeler.
 • Mahkeme kararları
 • Ödemiş hapishanesine dair belgeler.
 • Ödemiş tesis olunacak halat ve çuval fabrikası hakkında belgeler.
 • Ödemiş, Yalova, Rize ve Ankara’dan tahrir-i nüfus-ı umumiye komisyonuna gönderile telgraflar.
 • Bozyaka karyesinin Adagüme’den fekk-i irtibatı hakkında belgeler ve bir harita
 • Ödemiş Belediye’sine ait belgeler.
 • Ödemiş kazası dahilinde zuhur eden çekirgeyi itlaf için çalışmış olan bayındır amele-i mükellifesinden bedelat-ı nakdiye vermeyenlerden ceza alınacak meblağ hakkında belgeler
 • Ödemiş kasabasında mevcut mektepler hakkında belgeler.
 • Aydın sancağına bağlı Çine kazasının, Aydın’dan Muğla (menteşe) sancağına bağlanmasına ilişkin belgeler
 • Nazilli redif taburu kumandanı Halid Efendi'nin Ödemiş kaymakamlığına tayini
 • Ödemiş kasabasında iane ile bir İslam Guraba Hastahanesi inşaası hakkında belgeler
 • Ödemiş ve tire demiryolu hakkında harita ve cetveller.
 • Ödemiş, Tire Ve Bayındır kazalarının 1286 senesi mahsulatında aşar vergileri hakkında belgeler.
 • Ödemiş’te mevcut doksan küsur martinin hükümet-i mahalliye teslimi hakkında belgeler.
 • Bademye karyesinin merkez Adagide, Adagüme, Kazanlı, Mendegüme, Mescitli, Emirli, Pirinçci ve Bıçakçı karyelerinden yeni bir nahiye teşekkülü hakkında
 • Ödemiş Çatalyolu mahallesinin, iki mahalle ve iki muhtarlığa ayrılması hakkında belgeler.
 • Ödemiş karyesine mülhak Bayezidler karyesinin Havulcuk karyesinden fekkiyle ayrıca karye ittihazına dair belgeler.
 • Ödemiş'in Birgi nahiyesindeki madenler hakkında belgeler.
 • Ödemiş kazası kaymakamı Tevfik Bey’in Denizli mutasarrıfı İsmail Fevzi Paşa yerine tayin edilmesi
 • Üçüncü ordu-yu hümayuna mensup Ödemiş, Tire, Kuşadası redif taburlarının Yemen’e sevk olunmasına dair
 • Aydın vilayetinin iki kıta tahriratı suretleri, Mora’ya rabt edileceğine dair, muhacirin hakkında
 • Aydın vilayeti dahilinde akan menderes nehrinin temizliğine dair belgele.
 • İzmir vilayetinin Ödemiş kazasına bağlı Mescitli karyesinde vakı' antimon madeni hakkında belgeler.
 • Ödemiş kaza merkezinde kolordu süvari grubunun işgalinde bulunan hazineye ait binanın milli müdafaa vekâletine terk ve tahsisi hakkında belgeler.
 • Ödemiş’te kurulan kooperatifler hakkında belgeler.
 • Aydın sancağına tabi' Bozdoğan kasabasının Hızırbaba, Çarşı,  Hisar ve Yenice namlarıyla dört mahalleye taksimi
 • Kuşadası ve Ödemiş kaymakamlarının görevlerinden alınmalarına dair belgeler.
 • Aydın'da vezne tabi olan hububattan kile rüsumu alındıktan sonra kantar rüsumunun alınmamasına dair belge
 • Karacasu nahiyesinin kaza statüsüne çıkarılmasına dair belge
 • Soma ve Kırkağaç kazalarının hangi livalara ilhak olunacağına dair belge
 • Ödemiş kazasının Kelas (Kiraz) nahiyesine hakkında belgeler.
 • Manisa ve Kasaba (Turgutlu) kazalarında yetiştirilen tütünler hakkında
 • Merkez vilayetin Aydın’dan Denizli’ye nakli hakkında
 • Çetelerle ilgili belge

 

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 49 adet ihale
 • 1 adet dergi
 • 21 adet kararname
 • 7 adet ruhsatname
 • 12 adet telgraf
 • 356 adet çeşitli konularda belge yer almaktadır.       

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.111 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.125 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.184 seconds, 7.38 MB
Application afterRender: 0.228 seconds, 8.04 MB

Bellek Kulanımı

8492080

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 243
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 17:46:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 17:46:19' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(243)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='243'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri