Get Adobe Flash player

ENGİN BERBER ARŞİV FONU

Engin Berber arşiv fonu, Engin Berber tarafından günümüze kadar korunarak ÖYKAM’a bağışlandı. 3 kutu, 1 postüp, 6 CD olmak üzere toplam 75 zarf ve 389 sayfa belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Yunanca Ödemiş Tarihi ile ilgili belgeler ve haritalar
 • Ödemiş’in Cumhuriyet dönemine ait belge ve fotoğraflar
 • Çeşitli Yayın organlarına ait doküman ve belgeler
 • Ocak 1940 tarihli Resmi Gazete örnekleri
 • Atatürk ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler
 • Çeşitli konularda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış yazılı belgeler
 • Tasfiye Talepnamesi (Yunanca-Osmanlıca)
 • Alev Coşkun tarafından Engin Berber’e yazılmış telgraf ve belgeler
 • Arkeolog Emin Başaranbilek tarafından Engin Berber’e yazılmış tebrik yazısı
 • Batı söz kent ve yayın kültürü dergisi.
 • Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı Suay Aksoy’un Prof.Dr. Engin Berber'e gönderdiği mail yazısı
 • Prof.Dr. Engin Berber'e ait Ödemiş ve İzmir'e dair araştırmalarını içeren fotoğraflar.
 • TRT belgesel kanalı canlı yayınlar odası programında Prof.Dr. Engin Berber ile yapılan mülakat
 • 09.04.2012 tarihli Kanal 35'te yayınlanan ''Politik Gündem'' isimli programda yer alan Prof.Dr. Engin Berber'in konuşmasını içeren CD
 • 09.05.2012 tarihli EGE TV'de  yayınlanan ''Vizyon'' isimli programda yer alan Prof.Dr.Engin Berber'in konuşmasını içeren CD
 • 09.05.2012 tarihli SKY TV’de yayınlanan ''Yaşamdan Renkler' 'isimli programda yer alan Prof.Dr. Engin Berber'in konuşmasını içeren CD
 • Cumhuriyet Gazetesi İzmir Özel Hatıra Sayısı
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden 23.08.1953 tarihli Başvekil Adnan Menderes'in İzmir'in Bayındır kazasındaki kaymakamla ilgili Reisicumhur Celal Bayar'dan ricasını içeren belge 
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden 18.10 1938 tarihli dâhiliye Vekaleti Hukuk Müşavirliğinden Başvekalet Yüksek Makamına gönderilen Lübbey Köyü Muhtarı Bayram hakkındaki tezkere ve cevabı   
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden 28 aralık 1959 tarihli Reisicumhur Celal Bayar Ve Başbakan Adnan Menderes imzalı İzmir vilayetinin Ödemiş kazasının Adagide nahiyesinin bağlı Adagüme köyünde kurulacak olan belediye teşkili hakkındaki kararla ilgili belgeler
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden 16.12.1962 tarihli Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan İsmet İnönü, İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata imzalı İzmir ilinin Ödemiş ilçesine bağlı Birgi bucağının Bozdağ köyünde belediye teşkili hakkındaki kararla ilgili belgeler  
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden 04.12.1963 tarihli Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan İsmet İnönü, İçişleri Bakanı imzalı İzmir ilinin Ödemiş ilçesine bağlı Beydağ bucağı merkezi olan Pazaryeri ve Aktepe köylerinin birleşerek Beydağ adı ile belediye kurmaları hakkındaki kararla ilgili belgeler
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden 02.08.1947 tarihli hazineye ait olup Torbalı Askerlik Şubesince depo olarak kullanılan kilise binasının Milli Savunma Bakanlığına terk ve tahsisiyle ilgili Cumhurbaşkanı İsmet İnönü imzalı karar
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivinden 21.01.1946 tarihli Aydın İl İdare Kurulu Başkanlığı tarafından C.H.P genel sekreterliğine gönderilen halkevi sinemasıyla ilgili belgeler
 • 30.11.2013 Tarihinde Mustafa Erdal Tarafından Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi Ve Müzesi  Müdürü Engin Berber'e Gönderilen Daktilo İle Yazılmış Mektup
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı C. Orhan Çetinkalp Tarafından Prof. Dr. Engin Berber'e Gönderilen Teşekkür Yazısı Ve Zarfı
 • "İzmir'i Kim Yaktı İşte Yanıtı" Başlıklı Yenigün Gazetesinin 20 Mayıs 2013 Tarihli Manşetin Afişi
 • "90. Yılında Mübadele (Türk-Yunan Nüfus Değişimi) Semineri İlk Kurşun Sergisi
 • "Ödemşli Bir Özgürlük Savaşçısı: Ali Orhan (İlkkurşun) Bey Ve Yazdıkları" Başlıklı Sol Kitap Gazetesinin 2 Ekim 2013 Tarihli Manşetin Afişi
 • "İzmir Yangını'na Farklı Açılım" Başlıklı Sabah Egeli Gazetesinin 19 Nisan 2013 Tarihli Manşetin Afişi      
 • "Doğu Sorunundan Orta Doğuya Bakmak" Başlıklı Yazısının Bulunduğu Ege Politik Gazetesinin 15-31 Ekim 2013 Tarihli Sayısı

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 4 adet afiş
 • 1 adet beyanname
 • 2 adet broşür
 • 3 adet cd
 • 2 adet dergi
 • 1 adet diploma
 • 3 adet fotoğraf
 • 4 adet gazete
 • 1 adet ihbarname
 • 3 adet kartografik
 • 13 adet kararname
 • 2 adet liste
 • 10 adet mektup
 • 2 adet resmi gazete
 • 2 adet tebrik
 • 7 adet telgraf
 • 2 adet tezkere
 • 67 adet çeşitli konularda belge mevcuttur.  

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.082 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.099 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.162 seconds, 7.39 MB
Application afterRender: 0.209 seconds, 8.04 MB

Bellek Kulanımı

8498104

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 242
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 17:21:37' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 17:21:37' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(242)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='242'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri