Get Adobe Flash player

BAROLAR BİRLİĞİ ARŞİV FONU

Barolar Birliği arşiv fonu, Barolar Birliği Tüzel kişiliği tarafındanAvukat İhsan Sipahioğlu’na ait belge ve dokümanları günümüze kadar korunarak ÖYKAM’a bağışlandı. 1 klasör, 22 zarf ve bunlar içerisinde 29 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Baronuz Avukatlarından İhsan Sipahioğlu'nun 4.7.1982 Gününde Vefat Ettiğini İlgili Yazınızda Öğrenmiş Bulunuyoruz Yazılı 1.11.1982 Tarihli Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın Yazısı            
 • Baromuzun 5382 Sicil Sayısında Kayıtlı Avukat İlhan Sipahioğlu 4.7.1981 Tarihinde Vefat Etmiştir Yazılı İstanbul Barosu Başkanlığı Baro Müdürü Gönül Özcanlar'ın Yazısı             
 • Baromuzun 5382 Sicil Sayısında Kayıtlı Avukat İlhan Sipahioğlu 4.7.1981 Tarihinde Vefat Etmiştir Yazılı İstanbul Barosu Başkan Yardımcısından Adalet Bakanlığı'na Gönderilen 15 Ekim 1982 Tarihli Yazı       
 • Baromuzun Değerli Mensuplarından Sayın İlhan Sipahioğlu'nun 4 Temmuz 1981 Tarihinde Vetat Etmiş Olduğunu Teessürle Bildirir, Müteveffanın 1982 Yılına Ait Aidat Borcunun Silinmesini Saygılarımla Rica Ederim Yazılı Av. Özaydın Alpay'ın İstanbul Barosu Başkanlığına Yazdığı 12 Ekim 1982 Tarihli Yazı  
 • Vefat Eden Avukat İhsan Sipahioğlu Lehdar Veya Kanuni Varislerine Ölüm Yardımı Esasları Uyarınca Yardım Yapılabilmesi İçin Müteveffa Hakkındaki Bilginin Aşağıda Belirtilmiş Olduğu Na Bilgilerinizi Rica Ederim Yazılı İstanbul Barosu Başkanından Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yazılan 15 Ekim 1982 Tarihli Yazı       
 • Avukat İlhan Sipahioğlu'na Ait Avukatlık Belgeleri              
 • İsmail Ragıp Ergün Tarafından Baro Başkanlığı Yüksek Makamına 12.10.1970 Tarihli Ve "Demokrat Parti Zamanında İzmir Millet Vekili Yapmış Olup Halen İstanbul'da Yapan Ödemişli İlhan Sipahioğlu..." Yazılı Dilekçe             
 • İstanbul Barosuna Gönderilen İlhan Sipahioğlu'na Ait  17.03.1965 Tarihli Levha Beyannamesi    
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından Adalet Bakanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili Yazısı       
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından İzmir Baro Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili Yazısı       
 • Adalet Bakanı Yardımcısı Müsteşar Muhtar Uğurlu Tarafından İstanbul Barosu Başkanlığına Gönderilen 24 Şubat 1965 Tarihli Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili Yazıları           
 • Raportör İdare Meclisi Üyesi Avukat Naim Zeki Yamaner Tarafından İstanbul Barosuna Gönderilmiş "Baromuza Yazılmasını İsteyen İlhan Sipahioğlu'na Ait Dosya İncelendi…" Yazılı 11.2.1965 Tarihli Yazı              
 • Adalet Bakanı Yardımcısı Hukuk İşleri Genel Müdürü Bülent Olçay'dan İstanbul Barosu Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu'nun Nakil Kararı Hakkında 12 Şubat 1965 Tarihli Yazı        
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından İzmir Baro Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili 11 Şubat 1965 Tarihli Yazısı       
 • İzmir Baro Başkanı Avukat Necdet Öklem Tarafından İstanbul Baro Başkanlığına Gönderilen İlhan Sipahioğlu'na Ait 26.01.1965 Tarihli Yazılar              
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından İzmir Baro Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili 18.01.1965 Tarihli Yazısı            
 • İlhan Sipahioğlu'nun Avukatlık Mesleğine Girişiyle İlgili İstanbul Barosuna Ait Belge      
 • Beyoğlu Hükümet Tabibi Dr. Hilmi Arıerçetin Trafından Hazırlanmış Ve Avukat İlhan Sipahioğlu'na Ait 7.01.1965 Tarihli Sağlık Raporu          
 • İlhan Sipahioğlu'na Ait 16 Ocak 1965 Tarihli İkametgah Senedi      
 • İlhan Sipahioğlu'nun 18.01.1965 Tarihli Hazırladığı Avukatlığına Dair Beyanname           
 • İlhan Sipahioğlu'na Ait 08.01.1965 Tarihli İstanbul Barosu Kayıt Ve Kabul Talepnamesi              
 • İlhan Sipahioğlu'na Ait 7 Ocak 1975 Tarihine Ait Noter Belgeleri

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 1 adet levha beyannamesi
 • 1 adet sağlık raporu
 • 1 adet ikametgah
 • 1 adet beyanname
 • 1 adet talepname
 • 3 adet noter belgesi
 • 21 adet belge içermektedir.  

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.