Get Adobe Flash player

BAROLAR BİRLİĞİ ARŞİV FONU

Barolar Birliği arşiv fonu, Barolar Birliği Tüzel kişiliği tarafındanAvukat İhsan Sipahioğlu’na ait belge ve dokümanları günümüze kadar korunarak ÖYKAM’a bağışlandı. 1 klasör, 22 zarf ve bunlar içerisinde 29 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Baronuz Avukatlarından İhsan Sipahioğlu'nun 4.7.1982 Gününde Vefat Ettiğini İlgili Yazınızda Öğrenmiş Bulunuyoruz Yazılı 1.11.1982 Tarihli Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın Yazısı            
 • Baromuzun 5382 Sicil Sayısında Kayıtlı Avukat İlhan Sipahioğlu 4.7.1981 Tarihinde Vefat Etmiştir Yazılı İstanbul Barosu Başkanlığı Baro Müdürü Gönül Özcanlar'ın Yazısı             
 • Baromuzun 5382 Sicil Sayısında Kayıtlı Avukat İlhan Sipahioğlu 4.7.1981 Tarihinde Vefat Etmiştir Yazılı İstanbul Barosu Başkan Yardımcısından Adalet Bakanlığı'na Gönderilen 15 Ekim 1982 Tarihli Yazı       
 • Baromuzun Değerli Mensuplarından Sayın İlhan Sipahioğlu'nun 4 Temmuz 1981 Tarihinde Vetat Etmiş Olduğunu Teessürle Bildirir, Müteveffanın 1982 Yılına Ait Aidat Borcunun Silinmesini Saygılarımla Rica Ederim Yazılı Av. Özaydın Alpay'ın İstanbul Barosu Başkanlığına Yazdığı 12 Ekim 1982 Tarihli Yazı  
 • Vefat Eden Avukat İhsan Sipahioğlu Lehdar Veya Kanuni Varislerine Ölüm Yardımı Esasları Uyarınca Yardım Yapılabilmesi İçin Müteveffa Hakkındaki Bilginin Aşağıda Belirtilmiş Olduğu Na Bilgilerinizi Rica Ederim Yazılı İstanbul Barosu Başkanından Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yazılan 15 Ekim 1982 Tarihli Yazı       
 • Avukat İlhan Sipahioğlu'na Ait Avukatlık Belgeleri              
 • İsmail Ragıp Ergün Tarafından Baro Başkanlığı Yüksek Makamına 12.10.1970 Tarihli Ve "Demokrat Parti Zamanında İzmir Millet Vekili Yapmış Olup Halen İstanbul'da Yapan Ödemişli İlhan Sipahioğlu..." Yazılı Dilekçe             
 • İstanbul Barosuna Gönderilen İlhan Sipahioğlu'na Ait  17.03.1965 Tarihli Levha Beyannamesi    
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından Adalet Bakanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili Yazısı       
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından İzmir Baro Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili Yazısı       
 • Adalet Bakanı Yardımcısı Müsteşar Muhtar Uğurlu Tarafından İstanbul Barosu Başkanlığına Gönderilen 24 Şubat 1965 Tarihli Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili Yazıları           
 • Raportör İdare Meclisi Üyesi Avukat Naim Zeki Yamaner Tarafından İstanbul Barosuna Gönderilmiş "Baromuza Yazılmasını İsteyen İlhan Sipahioğlu'na Ait Dosya İncelendi…" Yazılı 11.2.1965 Tarihli Yazı              
 • Adalet Bakanı Yardımcısı Hukuk İşleri Genel Müdürü Bülent Olçay'dan İstanbul Barosu Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu'nun Nakil Kararı Hakkında 12 Şubat 1965 Tarihli Yazı        
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından İzmir Baro Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili 11 Şubat 1965 Tarihli Yazısı       
 • İzmir Baro Başkanı Avukat Necdet Öklem Tarafından İstanbul Baro Başkanlığına Gönderilen İlhan Sipahioğlu'na Ait 26.01.1965 Tarihli Yazılar              
 • İstanbul Barosu Reisi Avukat Ferruh Dereli Tarafından İzmir Baro Başkanlığına Gönderilen Avukat İlhan Sipahioğlu İle İlgili 18.01.1965 Tarihli Yazısı            
 • İlhan Sipahioğlu'nun Avukatlık Mesleğine Girişiyle İlgili İstanbul Barosuna Ait Belge      
 • Beyoğlu Hükümet Tabibi Dr. Hilmi Arıerçetin Trafından Hazırlanmış Ve Avukat İlhan Sipahioğlu'na Ait 7.01.1965 Tarihli Sağlık Raporu          
 • İlhan Sipahioğlu'na Ait 16 Ocak 1965 Tarihli İkametgah Senedi      
 • İlhan Sipahioğlu'nun 18.01.1965 Tarihli Hazırladığı Avukatlığına Dair Beyanname           
 • İlhan Sipahioğlu'na Ait 08.01.1965 Tarihli İstanbul Barosu Kayıt Ve Kabul Talepnamesi              
 • İlhan Sipahioğlu'na Ait 7 Ocak 1975 Tarihine Ait Noter Belgeleri

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 1 adet levha beyannamesi
 • 1 adet sağlık raporu
 • 1 adet ikametgah
 • 1 adet beyanname
 • 1 adet talepname
 • 3 adet noter belgesi
 • 21 adet belge içermektedir.  

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.085 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.105 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.167 seconds, 7.38 MB
Application afterRender: 0.211 seconds, 8.04 MB

Bellek Kulanımı

8494912

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 238
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 17:21:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 17:21:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(238)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='238'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri