Get Adobe Flash player

KEÇECİZADE ARŞİV FONU

Keçecizade arşiv fonu, Bu belgeler Yıldız Kent Arşivi Müzesi tadilatı esnasında bulunarak koruma altına alınmış ve ÖYKAM arşivine kazandırılmıştır. 2 kutu,  22 zarf ve 77 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Türkiye Genel Sigorta A.Ş. yangın sigorta makbuzu ve temditnamesi
 • Ödemiş Belediyesi kapalı zarf usulüyle eksiltme şartnamesi
 • İzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğü yoklama fişi
 • Ödemiş Belediyesi birim fiyat cetveli ve keşif hülasası
 • Ödemiş Ticaret Odasından İsmail Keçecioğlu'na gönderilen toplantı davetiyesi
 • T.C Maliye Bakanlığı tebliğname
 • Emmioğlu Mahallesi, Saraçlar Çarşısında yapılacak 8 adet blok dükkân inşaatına dair ilan ve şartnameler
 • Müteahhit İsmail Keçecioğlu'na ait, Ödemiş Belediyesi Fen Memuru imzalı tediye evrakları
 • Ödemiş Özel İdare Vergi Dairesi arazi vergisi mükelleflerine mahsus tahrir ihbarnamesi
 • Sözleşme projesi
 • Ödemiş Belediyesi Yapı Tamir Ve İlaveler İçin İzin Kâğıdı (Ruhsatname) Ve Tahsilatına Mahsus Makbuz
 • İsmail Keçecioğlu’ndan bazı inşaatlara ait keşif cetvelleri
 • Gelir Vergisi Ücret Bordrosu boş sayfa
 • Fenni şartnameler
 • Abdurrahman Emmioğlu inşaatına ait istihkak raporu tasarısı ve teklifi
 • Ödemiş Vergi Dairesi Müdürlüğü gelir vergisi kanunun geçici 9. Maddesine göre yapılacak servet bildirimine ait tesellüm makbuzu
 • Ödemiş Belediye Reisliğine Sadıka Cabasel tarafından gönderilen dilekçe
 • İnşaat sahibi Suzan Kardeş ve müteahhit İsmail Keçecioğlu arasındaki sözleşme maddelerini konu alan belge
 • Yeni inşaat beyannamesi mükellefin adı soyadı Şükriye Keçecioğlu
 • Şükriye Keçecioğlu’na ait arsa kaydının silinmesiyle ilgili belge
 • Fen memuru tarafından düzenlenen inşaat malzemesiyle ilgili evraklar

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 1 adet davetiye
 • 1 adet dilekçe
 • 1 adet fiyat cetveli hesap hülasası
 • 1 adet ihbarname
 • 6 adet ilan şartname
 • 2 adet istihkak raporu
 • 2 adet keşif cetveli
 • 2 adet  makbuz-temditnamesi
 • 9 adet ruhsatname ve makbuzu
 • 1 adet sözleşme
 • 1 adet sözleşme projesi
 • 3 adet şartname
 • 3 adet tebliğname
 • 11 adet tediye evrakı
 • 1 adet tesellüm makbuzu
 • 1 adet ücret bordrosu
 • 3 adet yoklama fişi
 • 2 adet çeşitli konularda belge yer almaktadır.       

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.