Get Adobe Flash player

KEÇECİZADE ARŞİV FONU

Keçecizade arşiv fonu, Bu belgeler Yıldız Kent Arşivi Müzesi tadilatı esnasında bulunarak koruma altına alınmış ve ÖYKAM arşivine kazandırılmıştır. 2 kutu,  22 zarf ve 77 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Türkiye Genel Sigorta A.Ş. yangın sigorta makbuzu ve temditnamesi
 • Ödemiş Belediyesi kapalı zarf usulüyle eksiltme şartnamesi
 • İzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğü yoklama fişi
 • Ödemiş Belediyesi birim fiyat cetveli ve keşif hülasası
 • Ödemiş Ticaret Odasından İsmail Keçecioğlu'na gönderilen toplantı davetiyesi
 • T.C Maliye Bakanlığı tebliğname
 • Emmioğlu Mahallesi, Saraçlar Çarşısında yapılacak 8 adet blok dükkân inşaatına dair ilan ve şartnameler
 • Müteahhit İsmail Keçecioğlu'na ait, Ödemiş Belediyesi Fen Memuru imzalı tediye evrakları
 • Ödemiş Özel İdare Vergi Dairesi arazi vergisi mükelleflerine mahsus tahrir ihbarnamesi
 • Sözleşme projesi
 • Ödemiş Belediyesi Yapı Tamir Ve İlaveler İçin İzin Kâğıdı (Ruhsatname) Ve Tahsilatına Mahsus Makbuz
 • İsmail Keçecioğlu’ndan bazı inşaatlara ait keşif cetvelleri
 • Gelir Vergisi Ücret Bordrosu boş sayfa
 • Fenni şartnameler
 • Abdurrahman Emmioğlu inşaatına ait istihkak raporu tasarısı ve teklifi
 • Ödemiş Vergi Dairesi Müdürlüğü gelir vergisi kanunun geçici 9. Maddesine göre yapılacak servet bildirimine ait tesellüm makbuzu
 • Ödemiş Belediye Reisliğine Sadıka Cabasel tarafından gönderilen dilekçe
 • İnşaat sahibi Suzan Kardeş ve müteahhit İsmail Keçecioğlu arasındaki sözleşme maddelerini konu alan belge
 • Yeni inşaat beyannamesi mükellefin adı soyadı Şükriye Keçecioğlu
 • Şükriye Keçecioğlu’na ait arsa kaydının silinmesiyle ilgili belge
 • Fen memuru tarafından düzenlenen inşaat malzemesiyle ilgili evraklar

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 1 adet davetiye
 • 1 adet dilekçe
 • 1 adet fiyat cetveli hesap hülasası
 • 1 adet ihbarname
 • 6 adet ilan şartname
 • 2 adet istihkak raporu
 • 2 adet keşif cetveli
 • 2 adet  makbuz-temditnamesi
 • 9 adet ruhsatname ve makbuzu
 • 1 adet sözleşme
 • 1 adet sözleşme projesi
 • 3 adet şartname
 • 3 adet tebliğname
 • 11 adet tediye evrakı
 • 1 adet tesellüm makbuzu
 • 1 adet ücret bordrosu
 • 3 adet yoklama fişi
 • 2 adet çeşitli konularda belge yer almaktadır.       

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.087 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.103 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.165 seconds, 7.37 MB
Application afterRender: 0.212 seconds, 8.02 MB

Bellek Kulanımı

8480176

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 236
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 17:54:47' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 17:54:47' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(236)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='236'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri