Get Adobe Flash player

ÖDEMİŞ LİSESİ ARŞİV FONU

Ödemiş Lisesi arşiv fonu, araştırma yoluyla elde edilerek ÖYKAM’a kazandırılmıştır. 344 zarf ve 491 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Eski Ödemiş Lisesi’ne ait
  • Ödemiş lisesi 1968-1986 yıllarına ait fotoğraflı ekte dilekçesiyle beraber tasdiknameler
  • Ödemiş lisesi 1938-1986 yılına ait maaş ve ücret defteri
  • 1975-1986 yıllarına ait ödemiş lisesi öğretmen not defteri
  • 1978-1985 yıllarına ait ödemiş lisesini terk eden öğrencilerin kanaat notları
  • 1983-1984 yıllarına ait ödemiş ortaokulu ve lisesi not fişleri
  • 1969-1992 tarihli ödemiş lisesi öğretmenleri dosyası
  • 1962-1977 yıllarına ait ödemiş lisesi koruma derneğine ait belge ve defterler
  • 1943 yılına ait ödemiş lisesi devamsızlık tebliğ tezkeresi
  • 1973-1986 yıllarına ait öğretmen-memur devam devamsızlık defteri
  • 1982-1983 yılı ayrılan öğretmelerin dosyaları
  • 1950-1982 yıllarına ait ödemiş lisesi ödenek defteri
  • 1958-1981 yıllarına ait ödemiş lisesi giren-çıkan defteri
  • 1970-1973 yıllarına ait ödemiş lisesi hesabı gider defteri
  • 1975-1986 yıllarına ait ödemiş lisesi işletme hesabı gider defteri
  • 1981-1982 öğretim yıllarında açılan kurslarla ilgili gider dosyası
  • 1973-1984 yılına ait ödemiş lisesi gelen-giden evrak defteri
  • 1980 yılına ait ödemiş lisesi evrak klasörü
  • 1979-1984 yıllarına ait ödemiş lisesi ücretli derse giren öğretmenlere ait yazışmalar
  • 1980-1985 yıllarına ait ödemiş lisesi kantini ile ilgili yazışma dosyası
  • 1980-1985 yıllarına ait ödemiş lisesi oyun ve spor yurdu faaliyet dosyası
  • 1981-1982 yıllarına ait ödemiş lisesi okul içi ve dışı faaliyetleri dosyası
  • 1984-1985 yıllarına ait ödemiş lisesi öğrenci devamsızlık defteri
  • 1985-1986 yıllarına ait ödemiş lisesi milli eğitim gençlik hizmetleri ve faaliyetleri dairesi başkanlığı ile yapılan yazışmalar dosyası
  • 1930-1931 yıllarına ait ödemiş lisesi künye kayıt defteri
  • 1933-1937 yıllarına ait ödemiş lisesi diploma defteri
  • 1936-1944 yıllarına ait ödemiş lisesi talebe-veli defteri
  • 1956-1986 yıllarına ait ödemiş lisesi karar defteri
  • 1976-1979 yıllarına ait üye kayıt defteri
  • 1979 yılına ait ödemiş lisesi revir defteri
  • 1983-1984 yıllarına ait ödemiş lisesi ziyaretçi defteri
  • 1986-1987 ödemiş orta mektep ziyaretçi defteri
  • 1932-1943 yıllarına ait ödemiş orta mektep sınıf geçme defteri
  • 1936-1959 yıllarına ait ortaokul bitirme sınavına dışarıdan girenleri durumunu gösteren defter
  • Dosya isteme ve alma klasörü
  • Muhasebe klasörü
  • 1979-1980 ödemiş lisesi öğrencinin sosyal sağlık ve ruhsal durumlarını inceleme ve kayıt defteri ve ortaöğretim talebelerine mahsus dosya
  • 1971-1976 yıllarına ait ödemiş lisesi kesenek bordro klasörü
  • 1982-1983 Ödemiş Lisesi hizmetli dosyaları
  • Ödemiş lisesi dışardaki okullardaki nakil olan öğretmenlere ait emekli kesenek şahıs fişleri
  • Ödemiş lisesi demirbaş klasörü
  • Ödemiş lisesi öğretmenler tedavi yardımı beyannamesi
  • Ödemiş lisesi fotoğraflı öğrenci klasörleri
  • Ödemiş lisesi eski hizmetlilere ait sicil defteri
  • 1974 yılına ödemiş lisesi eşya levazım icmal defteri
  • 1974-1975 yıllarına ait rapor ve izinler
  • 1975-1983 yılı eczanelerle yapılan sözleşme ile ilgili evraklar
  • 1980 yılına ait ödemiş lisesi valilik ve kaymakamlık ile yazışmalar
  • Ödemiş lisesi 1980-1981 öğretim yılı devlet parasız yatılı 1.basamak sınav dosyası
  • 1980-1982 yıllarına ait iştirakçiler için şahıs emeklilik fişi
  • 1981-1982 yıllarına ait ödemiş lisesi milli güvenlik bilgisi aylık rapor form dosyası
  • 1981-1984 yıllarına ait ödemiş lisesi sınıf öğretmenleri kurulu tutanağı
  • 1982-1983 ödemiş lisesi genel işler
  • 1983 yılına ait ödemiş lisesi dosya gönderme alma
  • 1983 yılına ait ödemiş lisesine gidenlerin emeklilik dosyası
  • Ödemiş 1981-1986 yıllarına ait  10.yıl klasörü 10 kasım-24 kasım-29 ekim
  • 1985-1986 yıllarına ait ödemiş lisesi sınıf öğretmenliği raporları
  • 1983-1985 Ödemiş lisesi yetiştirme kurslarına ait belgeler belgeleri
  • 1984-1985 birim yılında ödemiş lisesinde okutulacak olan kitapların listesidir.
  • 1982 yılına ait ödemiş lisesi öğrenci sporcu tescil fişi sağlık raporu
  • Ödemiş lisesi Türkiye hentbol federasyonu müsabaka evrakı 
  • 1984-1986 eğitim yılı öğretmen ders dağıtımı eğitsel çalışma programı
  • 1963-1981 yıllarına ait ödemiş lisesi tutanak klasörü
  • 1976-1980 yılına ait ödemiş lisesi çalışanları
  • 1982-1986 yıllarına ait ödemiş lisesi öğretmen nöbet tutanakları
  • 1957-1986 yıllarına ait ödemiş lisesi öğretmen-memur defteri
  • 1956-1957 yıllarına ait ödemiş  5.sınıf okul diploması
  • 1978-1980  yıllarına ait ödemiş lisesi üye kayıt defteri
  • 1974-1975 ödemiş ortaokulu başarı listesi
  • 1979-1984 yıllarına ödemiş lisesi sayım cetvelleri klasörü
  • Ödemiş lisesi staj öğretmenlere ait evraklar

içermektedir.

 

Bunlar arasında:

 • 72 adet defter
 • 2 adet dilekçe dosyası
 • 25 adet dosya
 • 1 adet evrak dosyası
 • 2 adet gelir gider dosyası
 • 6 adet kayıt fişi
 • 1 adet makbuz
 • 155 adet not defteri
 • 9 adet not dosyası
 • 92 adet öğretmen dosyası
 • 1 adet sarf dosyası
 • 15 adet tasdikname
 • 1 adet tezkere
 • 2 adet yardım dosyası
 • 70 adet zarf
 • 38 adet klasör yer almaktadır.

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.101 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.120 seconds, 4.35 MB
Application afterDispatch: 0.182 seconds, 7.39 MB
Application afterRender: 0.230 seconds, 8.05 MB

Bellek Kulanımı

8506664

11 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,84,53,87,58,88,90,63,64,66,71,67,76,77,54,55,56,89,57,79,85,83,80,65,81,82,68,69,70,72,73,74)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 55)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 235
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-23 17:21:18' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-23 17:21:18' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(235)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(47)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='235'
 8. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocadownload'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '46'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 55 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50,1,58,59,27,46,47,45,36)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri