Get Adobe Flash player

Üniversite ÖYKAM’ı İnceledi

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden: Prof. Dr. Nazan Günay, Doç. Dr. Aykan Candemir ile Araştırma Görevlileri Cihat Karslı ve Yunus Kaymaz, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ni (ÖYKAM konu edinen bir akademik çalışma gerçekleştirdi.

 

“Kültür Turizminde Yerelden Ulusala: Ödemiş Örneği” başlıklı çalışma, sonbaharda yayımlanacak. ÖYKAM’ın Ödemiş’in tanıtımı ve ekonomisine katkılarını ölçmeyi amaçlayan çalışma, 14 Ocak - 14 Mart 2014 tarihleri arasında müzeyi ziyaret eden 114 kişiyle gerçekleştirilen bir ankete dayandırıldı. Çalışmada ziyaretçilere çoktan seçmeli 61 soru yöneltilmiş; elde edilen veriler; SPSS 21.0 istatistik paket programıyla analiz edilerek değerlendirilmiştir. Analizlerde frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, faktör analizi, One-Way Anova ve korelasyon testleri yapılmıştır.

 

Ankete katılanların % 36’sı Ödemiş’te, % 64’ü ise İzmir ve diğer illerde ikamet etmektedir. Katılımcıların % 40’ı yeni şeyler öğrenmek için ÖYKAM’ı ziyaret ettiklerini söylerken, merak ettikleri için ziyaret ettiklerini söyleyenlerin oranı %23’tür. Ankete katılanların % 64’ü, “müzeyi daha önce ziyaret ettiniz mi ” sorusuna “hayır” cevabı vermiştir. Müzeyi tekrar ziyaret etme istekleri olup olmadığı sorulduğunda, % 79,8’i tekrar ziyaret etmek istediklerini vurgulamışlardır. Katılımcıların % 61,4’ü, ÖYKAM hakkında önceden bilgileri olduğunu belirtmişlerdir.

 

Anket katılımcıları, müze koleksiyonu ve çekiciliği (m=4,35), müze görevlilerinin tutum ve davranışları (m=4,20), müzenin işleyişine yönelik unsurlar (m=3,89) ve hizmete yönelik fiziksel unsurlar (m=4,08) bağlamında ÖYKAM’ın iyi hizmet sağladığı görüşündedirler.

 

Çalışma, ÖYKAM’ın kültürel çekiciliği ile Ödemiş’in kültürel unsurları, tarihi ve mekânsal zenginlikleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu noktada ÖYKAM’ın Ödemiş kültürü, tarihi ve Ödemiş’in değerlerini iyi bir şekilde temsil etmektedir.Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin barındırdığı eserler, arşivi, uzmanlık kütüphanesi ve yaptığı akademik yayınlar ile kent müzeleri içinde ön aldığının vurgulandığı çalışma, ÖYKAM’ın 2013 yılında “Kültür Mirasında Müzecilik ve Kent Müzeleri” temalı Antalya’daki Kent Müzeleri Fuarı’na, Gaziantep ve Bursa Kent Müzeleri ile birlikte davet edilmesinin bir tesadüf olmadığını yazmaktadır.

 

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.